Báo cáo khoa học cấp bộ 2015

Nghiệm thu đề tài cấp bộ năm 2015

Vào lúc 10h00 ngày 21/01/2016 , tại phòng Hội thảo Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng , Hội đồng Khoa Học và Công Nghệ của Bộ Công Thương đã tiến hành nghiệm thu đề tài nghiên cứu Khoa học của Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng năm 2015 với đề tài: "Nghiên cứu chế tạo hộp xúc tác bằng vật liệu lá thép mạ CuO - CeO2 xử lý khí thải động cơ ôtô, xe máy "
Chủ nhiệm đề tài : TS Đào Khánh Dư
Sau khi bỏ phiếu , Hội Đồng Khoa học và Công Nghệ cấp Bộ đã đánh giá đề tài thuộc loại :  Xuất Sắc
Những hình ảnh trong buổi báo cáo đề tài Khoa học và Công nghệ:

bckh-cap-bo-2015.jpg

bckh-cap-bo-2015-1.jpg

Phát biểu của Bộ Công Thương

 

bckh-cap-bo-2015-2.jpg

bckh-cap-bo-2015-3.jpg

Chủ nhiệm đề tài TS Đào Khánh Dư báo cáo  đề tài 

 

bckh-cap-bo-2015-4.jpg

bckh-cap-bo-2015-5.jpg

Thành phần trong nhóm nghiên cứu

 

bckh-cap-bo-2015-6.jpg

Thày Thạnh trong nhóm nghiên cứu báo cáo đề tài