Báo cáo khoa học cấp bộ 2016

Báo cáo nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2016

Vào lúc 10h00 ngày  14/4/2016  , tại phòng Hội thảo Trường CĐKT Cao Thắng Hội đồng Khoa học và Công nghệ của Bộ Công Thương đã tiến hành nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của Trường CĐKT Cao Thắng năm 2015 như sau : "Thiết kế và chế tạo dây chuyền tự động sấy cá cơm phục vụ xuất khẩu "

Chủ nhiệm đề tài :  Ths  Đỗ Chí Phi
Sau khi bỏ phiếu , Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Bộ đã đánh giá đề tài thuộc loại : Xuất Sắc 
Hình ảnh trong buổi báo cáo :

bckh-cap-bo-2016.jpg

bckh-cap-bo-2016-1.jpg

Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

bckh-cap-bo-2016-2.jpg