Thông báo về việc bảo vệ cấp cơ sở 2 - Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng sẽ tiến hành Bảo vệ cấp cơ sở cho 2 Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công Thương.

Địa điểm: phòng Hội thảo - Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, số 65 Huỳnh Thúc Kháng, Quận 1, TP.HCM

Thời gian: từ 14 giờ ngày 12 tháng 11 năm 2018 theo thứ tự:

1/ Đề tài Khoa học công nghệ:

- Mã số đề tài: ĐT.065/2018

- Tên đề tài: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy phay CNC 3 trục thay dao tự động phục vụ giảng dạy.

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Đào Khánh Dư.

1/ Dự án Sản xuất thử nghiệm:

- Mã số đề tài: ĐTKHCN.19/17

- Tên đề tài: Hoàn thiện quy trình công nghệ và thiết kế chế tạo dây chuyền thiết bị chế biến thức ăn cho ong mật.

- Chủ nhiệm đề tài: TS Vũ Kế Hoạch.

Kính mời: Giám Hiệu, Hội đồng theo Quyết định, Nhóm GV thực hiện đề tài và các GV quan tâm tham dự.

P.KHCN&HTQT