BIÊN BẢN CHẤM ĐỀ TÀI KHCN HỘI THI MÔ HÌNH HỌC CỤ TỰ CHẾ – NĂM 2012

      Bộ Công Thương                                              Cộng Hòa Xã Hộichủ Nghĩa Việt Nam

Trường cao đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng                         Độc Lập – Tự Do- Hạnh Phúc.

                 -o0o-                                                                                      -o0o-

                                                                                      TP. Hồ chí Minh, ngày 12 tháng  08 năm 2012

 

BIÊN BẢN CHẤM ĐỀ TÀI KHOA HỌC- CÔNG NGHỆ

HỘI THI MÔ HÌNH HỌC CỤ TỰ CHẾ – NĂM  2012

    - Ngày thi : 12/05/2012

    - Hội đồng giám khảo :

1.      Ông Đào Khánh Dư : Hiệu Trưởng – chủ tịch hội đồng giám khảo

2.      Ông Lê Xuân Lâm : Phó Hiệu trưởng – Uỷ viên

3.      Ông Vũ Kế Hoạch : TP.KHCN&HTQT uỷ viên thư  ký

4.      Ông Trần Tấn Dũng : TP. Đào Tạo – Uỷ viên

          I/  PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ :

            1/ Thang điểm chấm : Điểm tối đa 20 điểm cho 3 phần đánh giá

-   Nội dung các cột thang điểm và chi tiết hóa từng mục biểu điểm đã gửi đến các đơn vị và được đính kèm theo biên bản chấm  này

2/ phương pháp xếp hạng giải :

a/ Giải cá nhân :

-                     Giải xuất sắc : số điểm đạt từ > 19 – 20 điểm

-                     Giải A  : >  16 -  19 điểm

-                     Giải B  :  13 -  16 điểm

            -     Giải  C  :  > 10 -  13 điểm

                  -     Giải khuyến khích : từ   9 -  10 điểm

   b/ Giải phong trào giành cho cá nhân xuất sắc : là giải mà tác giả có nhiều đóng góp trong hội thi , thể hiện có nhiều đề tài dự thi nhất và những đề tài đó đều đạt giải cao

         ( tính từ giải B trở lên )

   c/ Giải phong trào giành cho tập thể xuất sắc : là giải mà tập thể có nhiều đề tài tham gia dự thi nhất , nhiều tác giả tham gia hội thi và phải thể hiện qua kết quả đạt nhiều giải cao nhất ( tính từ giải B trở lên )

           II/ PHẦN CHẤM- NGHIỆM THU ĐỀ TÀI  :

           1/ Đề tài:   Mô hình đo lường điện - Mạch điện một chiều

                          Tác giả :   Lê Phong Phú

                          Phạm vi ứng dụng của đề tài :

-Ứng dụng giảng dạy môn học thực tập kỹ thuật đo lường điện , an tòan điện và thiết bị đo (phần điện kỹ thuật , kỹ thuật điện , lý thuyết mạch ) cho các hệ đào tạo CĐ ,TCCN , CĐN --Đo lường và tính tóan sai số các đại lượng cơ bản của mạch điện một chiều .

-So sánh và kiểm chứng công thức , định luật các phương pháp giải mạch điện một chiều .

            -Rèn luyện kỹ năng lắp rp mạch đo lường điện.

                        Điểm chấm :  15 điểm                        - Đạt giải  : B

 

 

           2/ Đề tài:  Mô hình đo lường điện - Mạch điện xoay chiều một pha .

                         Tác giả : Lê Phong Phú

                         Phạm vi ứng dụng của đề tài :  

- Ứng dụng giảng dạy môn học thực tập kỹ thuật đo lường điện , an toàn điện và thiết bị đo ( phần điện kỹ thuật , kỹ thuật điện , lý thuyết mạch ) cho các hệ đào tạo CĐ , TCCN , CĐN .

            -Đo lường và tính toán sai số các đại lượng cơ bản của mạch điện xoay chiều một pha .

-So sánh và kiểm chứng công thức , định luật các phương pháp giải mạch điện xoay chiều một pha .

           -Rèn luyện kỹ năng lắp ráp mạch đo lường điện

                        Điểm chấm :  14 điểm                                - Đạt giải  :  B

 

 

 

           3/ Đề tài : Mô hình đo lường điện - Mạch điện xoay chiều ba pha

                          Tác giả  :  Lê Phong Phú

                           Phạm vi ứng dụng của đề tài :  

-Ứng dụng giảng dạy môn học  thực tập kỹ thuật đo lường điện , an toàn điện và thiết bị đo ( phần điện kỹ thuật , kỹ thuật điện , lý thuyết mạch ) cho các hệ đào tạo  CĐ , TCCN , CĐN .

-Đo lường và tính toán sai số các đại lượng cơ bản của mạch điện xoay chiều ba pha .

-So sánh và kiểm chứng công thức , định luật các phương pháp giải mạch điện xoay chiều ba pha .

            -Rèn luyện kỹ năng lắp ráp mạch đo lường điện

                     -  Điểm chấm :  14   điểm       - Đạt giải  : B

    

   

4/ Đề tài : Mô hình mạch đo vạn năng DIRIS : Đo thông số mạch điện xoay chiều 1 pha , 3 pha chỉ thị số

                 Tác giả  : Lê Phong Phú

                 Phạm vi ứng dụng của đề tài :  

 -Ứng dụng giảng dạy môn học thực tập kỹ thuật đo lường điện , an toàn điện và thiết bị đo cho các hệ đào tạo CĐ , TCCN , CĐN .

-Đo lường và tính toán sai số các đại lượng cơ bản như :U ,I ,P ,Q ,S ,Hz ,Cos , Ap , Aq ,dùng chung cho mạch điện xoay chiều một pha , bapha .

-Đọc sơ đồ , đo kiểm ,đấu dây , vận hành các thiết bị đo lường dùng trong mạch đo vạn năng chỉ thị số của thiết bị điện một pha , ba pha .

-Rèn luyện kỹ năng đấu nối , thực hiện mạch đo điện thực tế trong sản xuất và đời sống .

                            Điểm chấm :   15    điểm          - Đạt giải  : B 

 

 

 

            5/ Đề tài : Mô hình thực tập kỹ thuật cảm biến

                            Tác giả   : Bùi Đông Hải

                            Phạm vi ứng dụng của đề tài :  

-Sử dụng các loại cảm biến thông dụng có trên thị trường .

-Cải tiến hoàn toàn mới so với mô hình năm 2011 để phục vụ tốt hơn trong giảng dạy

-Ứng dụng giảng dạy môn học  Kỹ Thuật Cảm Biến lớp  CĐN  ĐCN  ( Modul  Cảm biến    quang , CB từ , CB nhiệt Analog , CB nhiệt  Digital , CB độ ẩm …) ..

                Điểm chấm :  15,5     điểm         - Đạt giải  : B

 

 

 

            6/  Đề tài : Mô hình thí nghiệm mạng cung cấp điện

                             Tác giả : Phạm Văn Thành

                             Phạm vi ứng dụng của đề tài :

- Thực hiện các thí nghiệm về mạng cung cấp điện như vận hành mạng điện , tính toán – kiểm tra tổn thất công suất ,tổn  thất điện áp  trong mạng điện , nguồn điện dự phòng , bù công suất , đo kiểm các thông số trong mạng điện .

                 Điểm chấm : 16,5     điểm                       -  Đạt giải  : A

 

 

 

            7/   Đề tài   : Mô hình thực hành  PLC

                               Tác giả  : Phạm Văn Thành

                               Phạm vi ứng dụng của đề tài :

            -Thực hiện các bài thực hành trên các loại  PLC  LS-Master  K120S , LS – XGB (mới ) , Mitsubishi ,Siemens .

            -Mô hình nhỏ gọn , cơ động .

 Điểm chấm :  15     điểm           - Đạt giải  : B      

 

 

    

            8/ Đề tài :  Phần mềm quản lý học ghép & thi lại học ghép .

                            Tác giả   : Lê Đình Kha

                                              Đặng Quang Vinh

                                             Trần Thanh Tuấn

                                              Lữ Cao Tiến

                           Phạm vi ứng dụng của đề tài :  

                        - Quản lý việc học ghép

                           Điểm chấm :   17    điểm           - Đạt giải  A  

                   

            9/ Đề tài: Phần mềm quản lý & in thẻ sinh viên dùng  RFID .

                           Tác giả  : Lê Đình Kha

                                            Đặng Quang Vinh

                                           Trần Thanh Tuấn

                                            Lữ Cao Tiến

   Phạm vi ứng dụng của đề tài :   

                         -Quản lý sinh viên trong trường

                          Điểm chấm :  15   điểm            - Đạt giải  :   B 

 

           10/ Đề tài :  Thiết bị đọc và kiểm tra học sinh/sinh viên qua thẻ  RFID

                            Tác giả  : Lê Đình Kha

                                        Nguyễn ngọc Tùng

                            Phạm vi ứng dụng của đề tài:      

                         - Kiểm tra , quản lý sinh viên trong thi học kỳ , thi tốt nghiệp

                           Điểm chấm :  17      điểm           - Đạt giải  A

 

           11/ Đề tài :  Quang báo đa sắc

                            Tác giả   :  Tống Thanh Nhân

                Phạm vi ứng dụng của đề tài :  

                - Lập trình vi xử lý hiển thị  Led đasắc

                           Điểm chấm :  14     điểm           - Đạt giải   B

 

 

 

           12/ Đề tài: Mô hình mô phỏng chẩn đoán động cơ phun xăng điện tử có kết nối với

                              máy tính

                           Tác giả    :   Nguyễn Ngọc Thạnh

                            Phạm vi ứng dụng của đề tài :  

-         Phục vụ giảng dạy môn chẩn  đoán  động cơ, chẩn đoán  ô tô. Học sinh có thể thực hành đấu dây , đo các thông số, các xung tín hiệu và thực hành  máy chẩn đoán  ô tô .

          Điểm chấm : 17    điểm           - Đạt giải   A

 

 

 

           13/ Đề tài : Thiết kế cải tiến tủ dụng cụ chuyên dụng cho thực tập  và xe chở ắc quy

                            Tác giả :   Phạm Văn Sanh 

                                              Vũ Trí Xương

                            Phạm vi ứng dụng của đề tài :  

            -Phục vụ đựng dụng cụ thực tập Động cơ xăng, động cơ dầu, điện ô tô , Gầm bệ

                           Điểm chấm :  13    điểm           - Đạt giải  C
 

 

14/ Đề tài :  Mô hình Động cơ phun xăng trực tiếp 3fS-FE  .

                            Tác giả  :  Võ Văn Quốc

                            Phạm vi ứng dụng của đề tài :  

      - Phục vụ giảng dạy môn Động cơ xăng, điện ô tô, chẩn đoán  động cơ. Mô hình  dùng để giảng dạy các bài học về nguyên  lý , cấu tạo, kiểm tra lượng xăng, mô  hình mở gíup học sinh dể quan sát - kiểm tra- tháo lắp .

                         Điểm chấm :  14,5  điểm           - Đạt giải  B

 

 

            15/ Đề tài: Mô hình Động cơ phun xăng điện tử và đánh lửa trực tiếp MAZDA 323

    Tác giả   :  Ngô Phi Long

                            Phạm vi ứng dụng của đề tài :

- Phục vụ giảng dạy môn Động cơ xăng, điện ô tô, chẩn đoán động cơ. Mô hình dùng để giảng dạy các bài học về nguyên lý , cấu tạo, mô hình mở giúp học sinh dể quan sát - kiểm tra- tháo lắp .

                           Điểm chấm :  13,5   điểm           - Đạt giải   B

 

               

            16/ Đề tài:  Mô hình máy mài chép hình .

                            Tác giả :  Lưu chí Đức

                                             Nguyễn Quốc Văn

                            Phạm vi ứng dụng của đề tài :

   - Mô hình gia công b mt  định hình bng cam cho hc sinh hc tp , tham kho . 

                Điểm chấm : 15    điểm           - Đạt giải   B

 

 

 

 

           17/ Đề tài:  Máy thu năng lượng mặt trời tự dõi theo ánh nắng

     Tác giả  :   Nguyễn Đức Tài

                             Phạm vi ứng dụng của đề tài :  

           - Mô hình học tập ứng dụng thực tế cho học sinh hiểu rõ về ý thức bảo vệ môi trường .

                            Điểm chấm :  14    điểm           - Đạt giải   B

                

 

          18/ Đề tài: Mô hình kho lạnh hai nhiệt độ

                            Tác giả   :  Lê Quang Huy

                             Phạm vi ứng dụng của đề tài :  

·                  Giảng dạy :

            -  Lắp đặt , vận hành hệ thống lạnh hai nhiệt độ .

            -  Bảo trì sửa chữa hệ thống lạnh hai nhiệt độ .

-  Đo đạt các thông số của hệ thống lạnh .

          Dùng giảng dạy các môn học và mô- đun : lạnh nâng cao, máy lạnh công nghiệp , lạnh   cơ  bản .

                           Điểm chấm :  15   điểm           - Đạt giải    B

 

           

          19/ Đề tài : Mô hình máy điều hòa nhiệt độ trên ô tô

    Tác giả :    Lê Quang Huy

                            Phạm vi ứng dụng của đề tài :  

·          Giảng dạy :

           - Lắp đặt , vận hành hệ thống lạnh hai nhiệt độ .

           - Bảo trì sửa chữa hệ thống lạnh hai nhiệt độ .

           - Đo đạt các thông số của hệ thống lạnh .

           Dùng giảng dạy các môn học và mô- đun : lạnh nâng cao, máy lạnh công nghiệp , lạnh cơ bản .

               Điểm chấm :  15,5     điểm           - Đạt giải   B

 

                                              

                 

           20/ Đề tài:  Mô hình kho lạnh dàn trải

                             Tác giả  : Lê Quang Huy

                             Phạm vi ứng dụng của đề tài :

. Giảng dạy :

-          Lắp đặt , vận hành hệ thống kho lạnh .

-          Bảo trì và sửa chữa hệ thống kho lạnh .

-          Đo đạt các thông số của hệ thống kho lạnh .

Dùng giảng dạy các môn học và   mô-đun : lạnh cơ bản , lạnh nâng cao , lắp đặt hệ thống lạnh

                          Điểm chấm : 14    điểm           - Đạt giải   B

 

          21/ Đề tài : Mô hình hệ thống lạnh với các kiểu tiết lưu .

   Tác giả   :   Trương Hồng Anh

                           Phạm vi ứng dụng của đề tài :  

·           Giảng dạy :

          - Cách lắp đặt và vận hành các loại tiết lưu .

          - Lắp đặt , vận hành hệ thống lạnh .

          - Lắp đặt các mạch điện trong hệ thống lạnh .

          - Bảo trì và sửa chữa hệ thống lạnh .

          - Đo đạt các thông số của hệ thống lạnh

   Dùng giảng dạy các môn học và mô-đun : lạnh cơ bản  lạnh nâng cao , máy lạnh công nghiệp

                         Điểm chấm :  14    điểm           - Đạt giải   B

  

           22/ Đề tài:  Mô hình tạo pan máy lạnh hai khối

                            Tác giả   :  Nguyễn Hữu Quyền

                            Phạm vi ứng dụng của đề tài :  

           *       Giảng dạy :

            -  Lắp  ráp máy lạnh hai khối .

            -  Lắp ráp mạch điện máy lạnh hai khối .

-  Đo đạt các thông số của máy .

            -  Bảo dưỡng và sủa chữa máy lạnh hai khối .

-  Tạo pan và khắc phục các pan cơ bản của máy lạnh .

     Dùng giảng dạy các môn  học và mô-đun : lạnh nâng cao , máy lạnh dân dụng , lắp ráp hệ thống điều hòa không khí

 

                            Điểm chấm :  13   điểm           - Đạt giải    C      

                                                          

           

23/ Đề tài  : Mô hình hệ thống lạnh hai chế độ bay hơi

      Tác giả    :  Nguyễn Hữu Quyền

                              Phạm vi ứng dụng của đề tài :  

*     Giảng dạy :

-  Lắp đặt các mạch điện trong hệ thống lạnh .

-  Lắp đặt  , vận hành hệ thống lạnh hai chế độ bay hơi .

            -  Bảo trì , sửa chữa hệ thống lạnh hai chế độ bay hơi .

            -   Đo đạt các thông số của hệ thống lạnh .

                     Dùng giảng dạy các môn học và mô-đun : lạnh nâng cao , máy lạnh công nghiệp

      Điểm chấm :  13   điểm           - Đạt giải   C

 

 

                                                        

            24/ Đề tài  : Mô hình tủ kem dàn trải

      Tác giả    :  Nguyễn Hữu Quyền

                              Phạm vi ứng dụng của đề tài :  

*      Giảng dạy :

 -    Hoàn thiện được sơ đồ nhiệt tủ kem .

 -    Lắp đặt mạch điện trong tủ kem .

 -    Bảo trì và sửa chữa tủ kem .

 -    Đo được các thông số của tủ kem .

     Dùng giảng dạy các môn học và mô-đun : lạnh cơ bản , đo lường điện lạnh

                 Điểm chấm :  12,5   điểm           - Đạt giải   C

                                                   

 

 

          25/ Đề tài  : Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm .

     Tác giả    :  Quảng Thị Cẩm Thì

                 Phạm vi ứng dụng của đề tài :

*    Giảng dạy :  Lắp đặt , vận hành hệ thống điều hòa không khí trung tâm .

 -    Bảo trì và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trung tâm .

 -    Thí nghiệm được các sơ đồ điều hòa không khí .

  Dùng giảng dạy các môn học và mô-đun : đo lường điện lạnh , lắp rắp hệ thống điều hòa   không khí

                Điểm chấm :  13   điểm           - Đạt giải   C

 

                                                 

            26/ Đề tài  : Mô hình lắp  hệ thống lạnh đa năng

       Tác giả     :  Lê Quang Huy

                   Phạm vi ứng dụng của đề tài :

 *     Giảng dạy :  Lắp đặt , vận hành hệ thống lạnh .

  -     Bảo trì và sửa chữa hệ thống lạnh .

  -     Đo đạt các thông số của hệ thống lạnh .

Dùng giảng dạy các môn học và mô-đun : lạnh nâng cao , máy lạnh công nghiệp

                  Điểm chấm :  14   điểm           - Đạt giải   B

 

 

 

          27/ Đề tài  : Mô hình máy lạnh trên xe ô-tô

      Tác giả    :  Ngô Thị Minh Hiếu

                  Phạm vi ứng dụng của đề tài :

*     Giảng dạy : Lắp đặt , vận hành hệ thống máy lạnh trên ô-tô - Bảo trì và sửa chữa hệ thống máy lạnh trên ô-tô - Đo đạt thông số của hệ thống máy lạnh trên ô-tô .

Dùng giảng dạy các môn học và mô-đun : điều hòa nhiệt độ ô-tô

                 Điểm chấm :  18,5   điểm           - Đạt giải   C

 

 

                                       

BẢN TỔNG HỢP KẾT QUẢ  GIẢI  CÁ NHÂN

 

 

GIẢI

ĐIỆN CN

ĐIỆN LẠNH

Ô TÔ

CƠ KHÍ

ĐIỆN TỬ

CỘNG

A

1

 

1

 

2

4

B

6

5

2

2

2

17

C

 

5

1

 

 

6

Cộng

7

10

4

2

4

27

 

      III . GIẢI TẬP THỂ : Tập thể có phong trào xây dựng mô hình học cụ dự thi xuất sắc

                                              năm 2012 là Khoa Điện-Điện lạnh

      IV. GIẢI PHONG TRÀO CHO CÁ NHÂN XUẤT SẮC :

            A/ Giải đặc biệt : Đạt nhiều giải nhất và đề tài được ứng dụng thực tế hiệu quả cao

         Nhóm Giáo viên : 

1/Lê Đình Kha

2/Đặng Quang Vinh

3/Trần Thanh Tuấn

                                 4/Lữ Cao Tiến

         5/ Nguyễn ngọc Tùng

B/ Giải cá nhân xuất sắc : có nhiều đề tài tham gia và những đề tài này đạt nhiều giải cao ( tính từ giải B )

                                 1/ Lê Quang Huy : Khoa Đ-ĐL

                                 2/ Lê Phong Phú  : Khoa Đ-ĐL