BIÊN BẢN CHẤM ĐỀ TÀI KHOA HỌC- CÔNG NGHỆ HỘI THI MÔ HÌNH HỌC CỤ TỰ CHẾ – NĂM 2011

        I/  PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ :

            1/ Thang điểm chấm : Điểm tối đa 20 điểm cho 3 phần đánh giá

-   Nội dung các cột thang điểm và chi tiết hóa từng mục biểu điểm đã gửi đến các đơn vị và được đính kèm theo biên bản chấm  này

2/ phương pháp xếp hạng giải :

a/ Giải cá nhân :

-                     Giải xuất sắc : số điểm đạt từ > 19 – 20 điểm

-                     Giải A  : >  16 -  19 điểm

-                     Giải B  :  13 -  16 điểm

            -     Giải  C  :  > 10 -  13 điểm

                  -     Giải khuyến khích : từ   9 -  10 điểm

   b/ Giải phong trào giành cho cá nhân xuất sắc : là giải mà tác giả có nhiều đóng góp trong hội thi , thể hiện có nhiều đề tài dự thi nhất và những đề tài đó đều đạt giải cao

         ( tính từ giải B trở lên )

   c/ Giải phong trào giành cho tập thể xuất sắc : là giải mà tập thể có nhiều đề tài tham gia dự thi nhất , nhiều tác giả tham gia hội thi và phải thể hiện qua kết quả đạt nhiều giải cao nhất ( tính từ giải B trở lên )

           II/ PHẦN CHẤM- NGHIỆM THU ĐỀ TÀI  :

           1/ Đề tài:  “Mô hình thực tập kỹ thuật cảm biến”

                     Tác giả :   - Bùi Đông Hải

                        Phạm vi ứng dụng của đề tài :  

-  Thưc hành  môn kỹ thuật cảm biến các lớp TC, CĐ, CĐN ĐCN (cảm biến quay, từ, nhiêt,độ ẩm ,encordor…)

-  Snh viên ngành điện công nghiệp, điện tự động thực hành , đo kiểm, lập trình các loại cảm biến khác nhau và các bộ điều khiển cảm biến.

 - Gíup cho sinh viên tiếp cận với thiết bị thực tế từ đó nắm vững lý thuyết hơn. Mô hình đã ứng dụng được một số bài tập phục vụ đào tạo

                   Điểm chấm :  14 điểm                        - Đạt giải  : B

      2/ Đề tài:  “Moâ hình löu kho töï ñoäng 

                         Tác giả :   Ñoã Chí Phi

                         Phạm vi ứng dụng của đề tài :  

-         Mô hình lưu kho tư động dùng làm cơ cấu chấp hành cho môn thực tập vi xử lý

-         Dễ quan sát các vị trí lưu kho được dễ dàng

-         Quản lý được quá trình xuất nhập và lưu kho

-         Sinh viên khi thực hành viết được nhiều chương trình, bi tập đa dạng

-         Khi thực tập trên mô hình đã cải tiến sinh viên nắm được kiến thức về vi điều khiển vững vàng hơn. Giao tiếp linh hoạt, giao diện thân thiện

                    Điểm chấm :  17 điểm                                - Đạt giải  :  A

 

 3/ Đề tài : “Moâ hình baêng taûi phaân loaïi saûn phaåm theo maøu saéc “

                           Tác giả :  -  Ñoã Chí Phi

                           Phạm vi ứng dụng của đề tài :  

        -    Mô hình băng tải phân loại sản phẩm dùng làm cơ cấu chấp hành cho môn thực tập PLC:

         -   Mô hình nhỏ gọn, các bài tập đa dạng, đáp ứng được yêu cầu thực tập cho sinh viên

         -   Ứng dụng được nhiều bài tập  thực hành trên mô hình đa dạng từ căn bản đến nâng cao

-   Đặc biệt ứng dụng cho nhiều loại PLC cùng điều khiển một mô hình rất phù hợp với tình hình thiết bị điều khiển đa dạng như hiện nay.

  -   Giúp sinh viên Cao Đẳng ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Điện – Điện Tử,  Công Nghệ Tự động, Công Nghệ Cơ Điện Tử  thực hành viết chương trình điều khiển thông qua các loại PLC. Đặc biệt là các họ Micro PLC ( Zen, Logo, Easy, Zelio…)

                     -  Điểm chấm :  15,5   điểm       - Đạt giải  : B

 

 4/ Đề tài :   Moâ hình maùy khoan moäng goã hình o van

                         Tác giả : –  Ñoã Chí Phi

                         Phạm vi ứng dụng của đề tài :  

- Mô hình máy khoan mộng gỗ hình oval tự động dùng làm cơ cấu chấp hành cho môn thực tập PLC:

- Giúp sinh viên Cao Đẳng ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Điện – Điện Tử,  Công Nghệ Tự động, Công Nghệ Cơ Điện Tử  thực hành viết chương trình điều khiển thông qua các loại PLC. Đặc biệt là các họ PLC ( LS, Mitsubishi, Siemens….)

- Mô hình nhỏ gọn, các bài tập đa dạng, đáp ứng được yêu cầu thực tập cho sinh viên.

- Các bài thực hành trên mô hình đa dạng từ căn bản đến nâng cao

                               Điểm chấm :   15,5    điểm          - Đạt giải  : B 

 

     5/ Đề tài :   ” Moâ hình ñoäng cô  Encoder “

                         Tác giả :   Ñoã Chí Phi  

                         Phạm vi ứng dụng của đề tài :  

   - Trang bị thêm cho phòng thực tập PLC các bộ LS K120 thực hành. Trên mô hình được lắp đặt sẵn các đèn báo chỉ thị đầu vào, đầu ra giúp sinh viên dễ dàng quan sát  và kiểm soát chương trình khi viết. Có tích hợp cổng RS 485 giúp sinh viên thực hiện các bài tập lâp trình nâng cao      ( Giao tiếp, truyền thông trong công nghiệp) 

   -  Mô hình nhỏ gọn, ứng dụng được nhiều bài tập  cho sinh viên.

                   Điểm chấm :  14     điểm         - Đạt giải  : B

 

       6/  Đề tài :  Moâ hình PCC-LS

                         Tác giả :  Ñoã Chí Phi  

                         Phạm vi ứng dụng của đề tài :

-Mô hình dùng làm cơ cấu chấp hành cho biến tần  giúp sinh viên các ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Điện – Điện tử,  Công Nghệ Tự động, Công Nghệ Cơ Điện Tử. thực hiện các bài tập điều khiển vòng kín:

           - Mô hình nhỏ gọn, các bài tập đa dạng, đáp ứng được yêu cầu thực tập cho sinh viên.

             Điểm chấm : 15     điểm         -  Đạt giải  : B

 

     7/ Đề tài  :  Moâ hình thí nghieâm saáy thaêng hoa

                          Tác giả :  Leâ Quang Huy

                          Phạm vi ứng dụng của đề tài :  

- Ứng dụng cho môn kỹ thuật sấy.

- Khảo sát , đo đạc các thông số trong quá trình sây thăng hoa .

- Xây dựng quá trình sấy thăng hoa ứng với các vật liệu sấy cụ thể.

Điểm chấm :  15     điểm           - Đạt giải  : B      

  

     8/ Đề tài :  Moâ hình thí nghieâm ñieàu hoaø khoâng khí tích tröõ laïnh baèng quaû caàu baêng

                       - Tác giả :  Leâ Quang Huy

 

                         - Phạm vi ứng dụng của đề tài :  

-         Ứng dụng cho môn điều hoà không khí

-         -Đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng .

-         -Sắp đặt , vận hành hệ thống điều hoà không khí

                          - Điểm chấm :   17    điểm           - Đạt giải  A

 

   9/ Đề tài:  Mô hình tạo pan máy điều hoà không khí

                        Tác giả :   Quãng Thị Cẩm Thì

Phạm vi ứng dụng của đề tài :   

          - Ứng dụng cho môn học điều hoà không khí

- Xác định các sự cố trong máy điều hoà không khí

 

                      Điểm chấm :  12   điểm            - Đạt giải  : C

      

     10/ Đề tài :   Mô hình tạo pan máy bơm nhiệt

                        Tác giả : Nguyễn  Thị Minh Hiếu

 

                        Phạm vi ứng dụng của đề tài:       

-Ứng dụng cho môn kỹ thuật lạnh, kỹ thuật sấy.

-Xác định các sự cố trong máy bơm nhiệt

                        Điểm chấm :  12      điểm           - Đạt giải  C

 

  11/ Đề tài :  Mô hình điều hoà không khí trung tâm có tích trữ lạnh dạng băng tan

                      chảy ngoài ống

 

                         Tác giả :  Trương Hồng Anh

 

             Phạm vi ứng dụng của đề tài :  

- Ứng dụng vào giảng dạy môn điều hoà không khí ,lạnh nâng cao

- Đánh giá việc sử dụng năng lượng hiệu quả.

- Vận  hành , bảo trì hệ thống

- Có bộ bài tập , Ưng dụng  được nhiều bài tập thực hành

                     Điểm chấm :  17     điểm           - Đạt giải   A

 

  12/ Đề tài:    Mô hình bể đá 200kg/ngày dùng máy nén Scroll

                        Tác giả :   Trương Hồng Anh  

                        Phạm vi ứng dụng của đề tài :  

-Ứng dụng vào giảng dạy môn kỹ thuật lạnh ứng dụng, thực tập lạnh nâng cao

-Vận  hành , bảo trì , sửa chữa bể đá

 

-               Điểm chấm : 12    điểm           - Đạt giải   C

 

    13/ Đề tài : Mô hình máy lạnh PACKAGE dùng máy nén Scroll

                         Tác giả :   Trương Hồng Anh

                          Phạm vi ứng dụng của đề tài :  

          - Ứng dụng vào giảng dạy môn điều hoà không khí , thực tập lạnh nâng cao

-Vận hành , bảo trì , sửa chữa hệ thống máy lạnh lạnh PACKAGE dùng máy nén Scroll

                          Điểm chấm :  14    điểm           - Đạt giải  B

 

      14/ Đề tài :  Mô hình sản xuất nước đá dạng viên điều khiển tự động dùng PLC

                         Tác giả :  Nguyễn Hữu Quyền                     

                         Phạm vi ứng dụng của đề tài :  

- Ứng dụng vào giảng dạy thực hành lạnh nâng cao , PLC .

-Vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa máy sản xuất nước dá.                

                    Điểm chấm :  13,5  điểm           - Đạt giải  B

 

   15/ Đề tài: Mô hình tháo lắp và cân chỉnh nguội sửa chữa

Tác giả :  Lưu Chí Đức ,Võ Tùng Linh, Nguyễn Phùng Tấn

                        Phạm vi ứng dụng của đề tài :

 

 - Giúp sinh viên biết sử dụng đúng các loại dụng cụ tháo lắp làm nền tảng để tiếp tục học các

    môdun thực hành chuyên nghành.

 - Có khái niệm về qui trình tháo và qui trình lắp.

  - Biết được một số nguyên lý trong truyền động cơ khí

                     Điểm chấm :  14   điểm           - Đạt giải   B

 

  16/ Đề tài:  Mô hình Động cơ phun xăng điện tử 1NZ-FE TOYOTA VIOS có lắp đặt

                    Bộ xúc tác.

                     Tác giả :  Nguyễn Ngọc Thạnh

                     Phạm vi ứng dụng của đề tài :

-         Phục vụ giảng dạy môn Động cơ xăng, điện ôtô, chẩn đoán động cơ và nghiên cứu thử nghiệm nồng độ các chất độc hại của động cơ.

-         Mô hình có thể giảng dạy các bài học về nguyên lý, cấu tạo. Học sinh có thể thực hành đấu dây, đo các thông số, các xung tín hiệu.

                  Điểm chấm : 16    điểm           - Đạt giải   B

 

       17/ Đề tài:  Băng thử Hệ thống phun Dầu điện tử Commonrail kết nối với máy tính

     Tác giả :   Phạm Văn Sanh,  Vũ Trí Xương

                             Phạm vi ứng dụng của đề tài :  

- Mô hình có thể thay đổi được áp suất phun, số lần phun và tốc độ động cơ.

- Mô hình dùng để giảng dạy các bài học về nguyên lý, cấu tạo của kim phun , bơm cao áp các loại. Học sinh có thể thực hành kiểm tra hệ thống commonrail trên băng thử.

                     Điểm chấm :  17    điểm           - Đạt giải   A

 

        18/ Đề tài: Mô hình Động cơ phun xăng điện tử 1SZ-FE TOYOTA YARIS

                             Tác giả :  - Trương Tử Quốc

                             Phạm vi ứng dụng của đề tài :  

          - Phục vụ giảng dạy môn Động cơ xăng, điện ôtô, chẩn đoán động cơ.

- Mô hình dùng để giảng dạy các bài học về nguyên lý, cấu tạo, kiểm tra lượng xăng, mô

   hình mở giúp học sinh dể quan sát- kiểm tra- tháo lắp.

                  Điểm chấm :  15   điểm           - Đạt giải    B

 

    19/ Đề tài : Mô hình Động cơ phun xăng điện tử và đánh lửa trực tiếp 5S-FE TOYOTA

Tác giả :   Đinh Nguyên Phúc

                        Phạm vi ứng dụng của đề tài :  

             -  Phục vụ giảng dạy môn Động cơ xăng, điện ôtô, chẩn đoán động cơ.

              - Mô hình dùng để giảng dạy các bài học về nguyên lý, cấu tạo, mô hình mở giúp học sinh dể quan sát- kiểm tra- tháo lắp.

      Điểm chấm :  15     điểm           - Đạt giải   B

                  

 20/ Đề tài:  Mô hình Động cơ phun xăng điện tử và đánh lửa trực tiếp 2NZ-FE TOYOTA

                    Tác giả :  Nguyễn Văn Trung

                     Phạm vi ứng dụng của đề tài :

-Phục vụ giảng dạy môn Động cơ xăng, điện ôtô, chẩn đoán động cơ.

-Mô hình dùng để giảng dạy các bài học về nguyên lý, cấu tạo, mô hình mở giúp học sinh dể quan sát- kiểm tra- tháo lắp.

                  Điểm chấm : 16    điểm           - Đạt giải   B

 

   21/ Đề tài : Nghiên  cứu thiết kế , chế tạo mô hình máy sấy phấn hoa bằng phương pháp  sấy lạnh

   Tác giả :   Vũ Kế Hoạch , Lê Quang Huy

                           Phạm vi ứng dụng của đề tài :  

  - Tạo ra một phương pháp và thiết bị sấy phấn hoa hoàn toàn mới mẻ , trong nước và nước ngoài chưa có .

 -   Phương pháp sấy này đạt năng suất cao hơn hẳn các phương pháp khác đã có trong v ngoài nước ( như sấy chân không , sấy thăng hoa, sấy bằng không khí nóng…)

 -   Đạt tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm sấy

 -   Đề tài có  ý nghĩa thực tiễn , rất  phù hợp với điều kiện sản xuất của VN, nên sẽ chuyển giao công nghệ cho các trại nuôi ong tại Việt Nam

 -  Ứng dụng trong đào tạo của Trường : có bộ bài tập về qui trình vận hành một hệ thống sấy sấy HPD , các bài tập về thiết kế điển hình một hệ thống sấy , Trực quan các bộ phận của hệ thống sấy, cácc bài tập về phương pháp đo như tốc độ gió và thay đổi tốc độ, ảnh hưởng của nó đến sản phẩm sấy, đo nhiệt độ tại các điểm nút  của chu trình sấy, đo độ ẩm tương đối tại các vị trí điểm nútt của chu trình sấy HPD, phương pháp bố trí đường đi của  tác nhân sấy đối với vật liệu ẩm , thực tập lắp đật, kiểm tra sơ đồ mạch điện trong hệ thống sấy ….

                     Điểm chấm :  17    điểm           - Đạt giải   A

 22/ Đề tài:  Phần mềm Quản lý Thi lại

                     Tác giả :  Đặng Quang Vinh, Lê đình Kha , Trần thanh Tuấn , phòng mạng

                      Phạm vi ứng dụng của đề tài :  

- Hỗ trợ công tác đào tạo trong việc quản lý và tổ chức thi lại (thi lần 2) của Nhà trường.

- Ứng dụng:  -  Phòng Tài chính – Kế toán:

- Lập kế hoạch và thu tiền Sinh viên đăng ký thi lại.

- Thống kê được số lượng sinh viên đã đăng ký thi lại theo môn học, theo ngày, theo thời gian từ ngày đến ngày…

- Quản lý và kiểm tra được những môn học đã thanh toán tiền thu lao cho Giảng viên/ Bộ môn.

+ / Khoa/ Bộ môn/ Giảng viên:

- Lập danh sách sinh viên đã đăng ký thi lại theo từng môn học, ngành học và khóa đào tạo.

- Giúp Giảng viên nhập điểm Thi lại cho Sinh viên theo phân công của Khoa/ Bộ môn

                  Điểm chấm :  17   điểm           - Đạt giải    A           

 

    23/ Đề tài  : Phần mềm hỗ trợ xếp Thời khóa biểu

Tác giả :  Đặng Quang Vinh, Lê đình Kha , Trần thanh Tuấn , phòng mạng

                        Phạm vi ứng dụng của đề tài :  

              -  Hỗ trợ Phòng Đào tạo xếp Thời khóa biểu cho toàn Trường.

              -  Ứng dụng:

               + Quản lý thời gian giảng dạy của Giảng viên, lớp học.

               + Kiểm tra trùng giờ của Giảng viên, lớp học.

+ Xuất Thời khóa biểu theo khóa học, hệ đào tạo, lớp.

      Điểm chấm :  18,5   điểm           - Đạt giải   A

 

 

                 BẢN TỔNG HỢP KẾT QUẢ  GIẢI  CÁ NHÂN

 

GIẢI

ĐIỆN CN

ĐIỆN LẠNH

Ô TÔ

CƠ KHÍ

ĐIỆN TỬ

KHCN&

HTQT

CỘNG

A

1

2

1

 

2

1

7

B

5

3

4

1

 

 

13

C

 

3

 

 

 

 

3

 

6

8

5

1

2

 

23

 

      III . GIẢI TẬP THỂ : Tập thể có phong trào xây dựng mô hình học cụ dự thi xuất sắc năm 2011  là   Khoa Điện-Điện lạnh

      IV. GIẢI PHONG TRÀO CHO CÁ NHÂN XUẤT SẮC :

-               Đỗ chí Phi – Bộ môn Điện CN