Báo cáo Khoa Học cấp Bộ năm 2017

Báo cáo nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ năm 2017

BÁO CÁO NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ 2017

                   Tại phòng Hội thảo Trường CĐKT Cao Thắng lúc 8h30 ngày 18/01/2018 , Hội đồng Khoa học và Công nghệ của Bộ Công Thương đã tiến hành nghiệm thu đề tài Nghiên cứu Khoa học của Trường CĐKT Cao Thắng năm 2017 như sau << Nghiên cứu thiết kế và chế tạo dây chuyền thiết bị tự động chế biến bột chùm ngây ( Moringa - Oleifera ) phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu >> .

                    Chủ nhiệm đề tài : ThS Nguyễn Văn Bắc

                    Sau khi nghe trình bày báo cáo đề tài , Hội đồng Khoa học và Công nghệ đã bỏ phiếu đánh giá đề tài thuộc loại :

                     Xuất Sắc

Hình ảnh trong buổi báo cáo đề tài , xem file đính kèm .

 

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 P1010020.JPG 1009.087 KB
2 P1010019.JPG 1045.056 KB
3 P1010017.JPG 1056.617 KB
4 P1010023.JPG 812.257 KB