Báo cáo khoa học cấp bộ 2009

2009-khcn-cap-bo

 

Hội đồng I : Đánh giá nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mô hình huấn luyện điều hòa không khí trung tâm có tích trữ lạnh - Mã số: 095.09RD/HĐ-KHCN
Chủ nhiệm đề tài: Ths Lê Quang Huy
Ths Trương Hồng Anh - thành viên nghiên cứu
Ths. Vũ Kế Hoạch - thành viên nghiên cứu

2009-khcn-cap-bo-1

 

Đề tài II : Đánh giá nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ mạ tổ hộp Ni-Tio2, Ni-SiC bằng công nghệ mạ xoa phục hồi chi tiết máy bị mài mòn. Mã số: 096.09RD/HĐ-KHCN
Chủ nhiệm đề tài TS Đào Khánh Dư và nhóm nghiên cứu.

2009-khcn-cap-bo-2
Thành phần hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài.