Báo cáo khoa học cấp bộ 2017

Báo cáo nghiệm thu đề tài cấp bộ năm 2017

Tại phòng Hội thảo Trường CĐKT Cao Thắng lúc 8h30 ngày 14/02/2017 , Hội đồng Khoa học và Công nghệ của Bộ Công thương đả tiến hành nghiệm thu đề tài nghiên cứu Khoa học của Trường CĐKT Cao Thắng năm 2017 như sau: "Nghiên cứu , thiết kế và chế tạo máy tiện CNC để bàn phục vụ giảng dạy"
Chủ nhiệm đề tài  :  TS Đào Khánh Dư
Sau khi nghe trình bày đề tài và xem thực tế máy tiện CNC để bàn hoạt động ở xưởng trường , Hội đồng Khoa học và Công nghệ đã bỏ phiếu đánh giá đề tài thuộc loại : Xuất Sắc 

Hình ảnh trong buổi báo cáo đề tài: 

bckh-cap-bo-2017.jpg

bckh-cap-bo-2017-1.jpg

bckh-cap-bo-2017-2.jpg

bckh-cap-bo-2017-3.jpg