Trang chủ Khoa học & Công nghệ Kết quả báo cáo NCKH Báo cáo nghiệm thu đề tài Khoa học & Công nghệ cấp cơ sở năm 2016

Báo cáo nghiệm thu đề tài Khoa học & Công nghệ cấp cơ sở năm 2016

Email In

BÁO CÁO NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ NĂM 2016
CỦA TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG


                         Vào lúc 14h00 ngày 25/03/2016 , tại phòng hội thảo Trường CĐKT Cao Thắng , Hội đồng Khoa học & Công nghệ cấp nhà Trường đã tiến hành nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sau :
                         " Thiết kế và chế tạo dây chuyền tự động sấy cá cơm phục vụ xuất khẩu "
                         Chủ nhiệm đề tài : Ths Đỗ Chí Phi
                         Hình ảnh trong buổi báo cáo : 

                                          alt  alt
                                                     Hội đồng Khoa hoc & Công nghệ Trường CĐKT Cao Thắng
                                                                                alt
                                                                                   Ths Đỗ Chí Phi báo cáo đề tài