Trang chủ Khoa học & Công nghệ Kết quả báo cáo NCKH Báo cáo nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2016

Báo cáo nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2016

Email In

BÁO CÁO NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 2015
CỦA TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG


                      Vào lúc 10h00 ngày  14/4/2016  , tại phòng Hội thảo Trường CĐKT Cao Thắng Hội đồng Khoa học và Công nghệ của Bộ Công Thương đã tiến hành nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của Trường CĐKT Cao Thắng năm 2015 như sau :
                  " Thiết kế và chế tạo dây chuyền tự động sấy cá cơm phục vụ xuất khẩu "
               Chủ nhiệm đề tài :  Ths  Đỗ Chí Phi
                     Sau khi bỏ phiếu , Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Bộ đã đánh giá đề tài thuộc loại : Xuất Sắc 
                     Hình ảnh trong buổi báo cáo :

                                altalt  
                                                               Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

                                                                 alt