Trang chủ Khoa học & Công nghệ Kết quả đề tài KHCN các cấp Báo cáo nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2017

Báo cáo nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2017

Email In

BÁO CÁO NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 2017
CỦA TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG


            Tại phòng Hội thảo Trường CĐKT Cao Thắng lúc 8h30 ngày 14/02/2017 , Hội đồng Khoa học và Công nghệ của Bộ Công thương đả tiến hành nghiệm thu đề tài nghiên cứu Khoa học của Trường CĐKT Cao Thắng năm 2017 như sau :
                      " Nghiên cứu , thiết kế và chế tạo máy tiện CNC để bàn phục vụ giảng dạy " 
                    Chủ nhiệm đề tài  :  TS Đào Khánh Dư
             Sau khi nghe trình bày đề tài và xem thực tế máy tiện CNC để bàn hoạt động ở xưởng trường , Hội đồng Khoa học và Công nghệ đã bỏ phiếu đánh giá dề tài thuộc loại : Xuất Sắc 

Hình ảnh trong buổi báo cáo đề tài: