Trang chủ Khoa học & Công nghệ Kết quả đề tài KHCN các cấp

Kết quả Đề tài KHCN các cấp

Báo cáo nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2017

BÁO CÁO NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 2017
CỦA TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG


            Tại phòng Hội thảo Trường CĐKT Cao Thắng lúc 8h30 ngày 14/02/2017 , Hội đồng Khoa học và Công nghệ của Bộ Công thương đả tiến hành nghiệm thu đề tài nghiên cứu Khoa học của Trường CĐKT Cao Thắng năm 2017 như sau :
                      " Nghiên cứu , thiết kế và chế tạo máy tiện CNC để bàn phục vụ giảng dạy " 
                    Chủ nhiệm đề tài  :  TS Đào Khánh Dư
             Sau khi nghe trình bày đề tài và xem thực tế máy tiện CNC để bàn hoạt động ở xưởng trường , Hội đồng Khoa học và Công nghệ đã bỏ phiếu đánh giá dề tài thuộc loại : Xuất Sắc 

Hình ảnh trong buổi báo cáo đề tài: 

   
alt

BÁO CÁO NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ năm 2015

                           BÁO CÁO NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 2015
                                             CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

                         Vào lúc 10h00 ngày 21/01/2016 , tại phòng Hội thảo Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng , Hội đồng Khoa Học và Công Nghệ của Bộ Công Thương đã tiến hành nghiệm thu đề tài nghiên cứu Khoa học của Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng năm 2015 với đề tài :
                       " Nghiên cứu chế tạo hộp xúc tác bằng vật liệu lá thép mạ CuO - CeO2 xử lý khí thải động cơ ôtô ,
                          xe máy "

                         Chủ nhiệm đề tài : TS Đào Khánh Dư
                         Sau khi bỏ phiếu , Hội Đồng Khoa học và Công Nghệ cấp Bộ đã đánh giá đề tài thuộc loại :  Xuất Sắc
                         Những hình ảnh trong buổi báo cáo đề tài Khoa học và Công nghệ :Phát biểu của Bộ Công Thương
 

    Chủ nhiệm đề tài TS Đào Khánh Dư báo cáo  đề tài 
Thành phần trong nhóm nghiên cứuThày Thạnh trong nhóm nghiên cứu báo cáo đề tài

   
alt

BÁO CÁO NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2014 CỦA TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG

BÁO CÁO NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2014
CỦA TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG
 

                                     Vào lúc 10 giờ ngày 17/07/2014 tại Cty TNHH Cửu Long Bee tỉnh Tiền Giang, Hội đồng Khoa Học và Công Nghệ
                      cấp Thành Phố , đã tiến hành nghiệm thu đề tài Nghiên cứu Khoa học do  cơ quan : Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng chủ trì                       năm 2014 :
                                     Đề tài : Nghiên cứu , thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị sấy bơm điện đa năng tự động các sản phẩm ong mật
                                    Chủ nhiệm đề tài :  TS Vũ Kế Hoạch và TS Lê Anh Đức
                                    Sau khi bỏ phiếu , Hội đồng Khoa Học và Công Nghệ cấp Thành Phố đã đánh giá đề tài trên thuộc loại : XUẤT SẮC
 


Hình ảnh báo cáo đề tài Nghiên cứu Khoa học

 
                  

                                                                                                                   

   
   
alt

BÁO CÁO NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ năm 2013

         BÁO CÁO NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 2013
CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

                   Vào lúc 13h30 ngày  07-01-2014  , tại phòng Hội thảo Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng , Hội đồng Khoa Học và Công Nghệ của Bộ Công Thương đã tiến hành nghiệm thu đề tài Nghiên Cứu Khoa Học của Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng năm 2013 bao gồm :

                   Đề tài 1 Thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị sản xuất nước mắm tự động có sử dụng năng lượng mặt trời trong các công đoạn gia nhiệt .
                                  *  Chủ nhiệm đề tài : Ths. Đỗ Chí Phi
                   Sau khi bỏ phiếu , Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Bộ đã đánh giá đề tài trên thuộc loại :  Khá
                   Đề tài 2 Nghiên cứu , thiết kế và chế tạo mô hình thiết bị Silo bảo quản lúa có sử dụng hệ thống điều khiển tự động .
                                  *  Chủ nhiệm đề tài : TS Vũ Kế Hoạch
                  Sau khi bỏ phiếu , Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Bộ đã đánh giá đề tài trên thuộc loại :  Xuất Sắc
                  Đề tài 3 Nghiên cứu , thiết kế và chế tạo thiết bị huấn luyện thực hành sử dụng chuẩn truyền thông  RS - 485 .
                                 * Chủ nhiệm đề tài :  Ths. Nguyễn Công Thành
                  Sau khi bỏ phiếu , Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Bộ đã đánh giá đề tài trên thuộc loại :  Khá


                                                                       
                                                                         Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Bộ                           

        
Báo cáo Đề tài 1

   
Báo cáo Đề tài 3

   

 


báo cáo Đề tài 2

                  Năm 2014 : Thực hiện kế hoạch Nghiên cứu Khoa học 2014 , Trường CĐKT Cao Thắng đã được Bộ Công Thương duyệt thực hiện  03 đề tài , 01 dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ .
                  Đề tài 1: " Nghiên cứu thiết kế , chế tạo mô hình huấn luyện phòng thực hành hệ thống điều hòa không khí trên xe ô tô " , kinh phí : 180 triệu đồng , chủ nhiệm Ths. Lê Quang Huy Khoa Điện - Điện lạnh ,
                  Đề tài 2 : " Nghiên cứu , thiết kế và chế tạo hệ thống thiết bị huấn luyện thực hành chẩn đoán hư hỏng trên động cơ ô tô phun xăng điện tử " , kinh phí : 180 triệu đồng , chủ nhiệm Nguyễn Ngọc Thạnh Khoa Cơ khí Động lực ,
                  Đề tài 3 : " Nghiên cứu , thiết kế và chế tạo hệ thống bơm nước dùng trực tiếp nguồn điện mặt trời " , kinh phí : 140 triệu đồng ,  chủ nhiệm Ths. Phạm Văn Thành Khoa Điện - Điện lạnh ,
                  Dự án sản xuất thử nghiệm : " Thiết kế và chế tạo dây chuyền tự động sấy cá cơm phục vụ xuất khẩu " , kinh phí : 1 tỉ , chủ nhiệm Ths. Đỗ Chí Phi Khoa Điện - Điện lạnh .


                     
   
alt

BÁO CÁO NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ năm 2012.

Vào lúc  8h30  ngày  16 - 01 - 2013 tại  Trường  CĐKT Cao Thắng , Hội đồng Khoa Học và Công Nghệ của Bộ Công Thương đã tiến hành nghiệm thu đề tài Nghiên Cứu Khoa Học của Trường  CĐKT Cao Thắng năm 2012 bao gồm :

Đọc thêm...

   

Báo cáo khoa học cấp bộ 2010

HỘI ĐỒNG I: Đánh giá nghiêm thu đề tài :Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mô hình huấn luyện điều hòa không khí trung tâm có tích trữ lạnh Mã số: 131.10.RD
HỘI ĐỒNG II: Đánh giá nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho động cơ ô tô, xe máy bằng mạ chải xúc tác no no kim loại trong ống xã động cơ - Mã số : 132.10.RD

Đọc thêm...

   

Báo cáo khoa học cấp bộ 2009

Hội đồng I : Đánh giá nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mô hình huấn luyện điều hòa không khí trung tâm có tích trữ lạnh - Mã số: 095.09RD/HĐ-KHCN
Hội đồng II : Đánh giá nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ mạ tổ hộp Ni-Tio2, Ni-SiC bằng công nghệ mạ xoa phục hồi chi tiết máy bị mài mòn. Mã số: 096.09RD/HĐ-KHCN

 

Đọc thêm...