Trang chủ Khoa học & Công nghệ

Khoa học công nghệ

 

Báo cáo nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2017

Email In

BÁO CÁO NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 2017
CỦA TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG


            Tại phòng Hội thảo Trường CĐKT Cao Thắng lúc 8h30 ngày 14/02/2017 , Hội đồng Khoa học và Công nghệ của Bộ Công thương đả tiến hành nghiệm thu đề tài nghiên cứu Khoa học của Trường CĐKT Cao Thắng năm 2017 như sau :
                      " Nghiên cứu , thiết kế và chế tạo máy tiện CNC để bàn phục vụ giảng dạy " 
                    Chủ nhiệm đề tài  :  TS Đào Khánh Dư
             Sau khi nghe trình bày đề tài và xem thực tế máy tiện CNC để bàn hoạt động ở xưởng trường , Hội đồng Khoa học và Công nghệ đã bỏ phiếu đánh giá dề tài thuộc loại : Xuất Sắc 

Hình ảnh trong buổi báo cáo đề tài: 

 

Thông tư liên tịch số 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN

Email In
Chi tiết xem File đính kèm .
Attachments:
FileGhi chúFile size
Download this file (Thong tu lien tich 121_2014_TTLT_BTC_BKHCN.pdf)Thông tư liên tịch số 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN 1095 Kb
 

Báo cáo nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2016

Email In

BÁO CÁO NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 2015
CỦA TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG


                      Vào lúc 10h00 ngày  14/4/2016  , tại phòng Hội thảo Trường CĐKT Cao Thắng Hội đồng Khoa học và Công nghệ của Bộ Công Thương đã tiến hành nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của Trường CĐKT Cao Thắng năm 2015 như sau :
                  " Thiết kế và chế tạo dây chuyền tự động sấy cá cơm phục vụ xuất khẩu "
               Chủ nhiệm đề tài :  Ths  Đỗ Chí Phi
                     Sau khi bỏ phiếu , Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Bộ đã đánh giá đề tài thuộc loại : Xuất Sắc 
                     Hình ảnh trong buổi báo cáo :

                                altalt  
                                                               Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

                                                                 alt    

          
                              
 

Báo cáo nghiệm thu đề tài Khoa học & Công nghệ cấp cơ sở năm 2016

Email In

BÁO CÁO NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ NĂM 2016
CỦA TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG


                         Vào lúc 14h00 ngày 25/03/2016 , tại phòng hội thảo Trường CĐKT Cao Thắng , Hội đồng Khoa học & Công nghệ cấp nhà Trường đã tiến hành nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sau :
                         " Thiết kế và chế tạo dây chuyền tự động sấy cá cơm phục vụ xuất khẩu "
                         Chủ nhiệm đề tài : Ths Đỗ Chí Phi
                         Hình ảnh trong buổi báo cáo : 

                                          alt  alt
                                                     Hội đồng Khoa hoc & Công nghệ Trường CĐKT Cao Thắng
                                                                                alt
                                                                                   Ths Đỗ Chí Phi báo cáo đề tài
 

Thông tư 55/2015/TTLT-BCT-BKHCN

Email In
Xem chi tiết ở fiel đính kèm
Attachments:
FileGhi chúFile size
Download this file (150528085603592055TTLT.pdf)Thông tư 55/2015/TTLT-BCT-BKHCN 998 Kb
 

Dự toán kinh phí ( TT 55-2015 )

Email In
Xem chi tiết trong File đính kèm
Attachments:
FileGhi chúFile size
Download this file (Du toan Kinh phi (TT55-2015).xls)Dự toán kinh phí ( TT 55-2015 ) 100 Kb
       
Trang 1 trong tổng số 8