THÔNG BÁO V/v Sát hạch và Thi nâng bậc thợ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO  THẮNG

65 Huỳnh Thúc Kháng, Q1, TP.HCM

TP. Hồ chí Minh, ngày 10 tháng 9 năm 2018

TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG VÀ THI NÂNG BẬC TAY NGHỀ

HOẶC SÁT HẠCH BẬC THỢ CHO CÔNG NHÂN

Kính gửi: Quí Công ty - Doanh nghiệp

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thường xuyên nhận hợp đồng với các cơ quan để tổ chức bồi dưỡng ôn - thi nâng bậc thợ cho công nhân các ngành nghề, và sát hạch bậc thợ để định bậc thợ cho những công nhân chưa có bậc (chưa xếp bậc chuyên môn) chính thức (do chưa qua trường lớp chính qui nên Cty phải tạm xếp bậc). Hàng quí (Quí I: tháng 01; Quí II: tháng 4; Quí III: tháng 7; Quí IV: tháng 10) đều có tổ chức ôn - thi (thi lý thuyết và thực hành)

Về thời gian tổ chức cho một đợt thi:

Tổng thời gian: 10 ngày, tính từ khi bắt đầu thực hiện đến khi kết thúc. Cụ thể:

- 01 buổi đầu: tập trung nghe phổ biến qui chế thi, sát hạch bậc thợ. Công nhân nghe giảng viên hướng dẫn cách thức ôn tập để thi lý thuyết và nhận tài liệu về tiêu chuẩn bậc thợ, đề cương ôn tập của bậc thợ, sau đó về tự xem bài và ôn tập phần lý thuyết.

- 01 đến 02 buổi: tập trung nghe giảng viên phụ đạo lý thuyết và giải đáp ôn tập thắc mắc cho công nhân.

- 01 buổi thi lý thuyết (90 phút)

- 01 buổi tập trung để nhận đề thi thực hành và làm công tác chuẩn bị cho thi thực hành.

- 01 ngày tập trung để thi thực hành.

Kết thúc kỳ thi, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng sẽ gửi bảng kết quả thi của công nhân cho Cty và cấp chứng chỉ bậc thợ cho những công nhân thi đạt (xin vui lòng mang theo chứng nhận bậc thợ đã có ở thời điểm gần nhất).

Học phí trọn gói: 1.400.000,đ/công nhân

(Bằng chữ: Một triệu bốn trăm nghìn đồng)

(bao gồm cả kinh phí chuẩn bị máy móc thiết bị cho thi thực hành, phụ đạo, huấn luyện, ra đề thi lý thuyết và đề thi thực hành, tổ chức coi thi, chấm thi và các chi phí khác …).

Địa điểm thi: Có thể tổ chức tại Trường hoặc tại Cty

Xin vui lòng liên hệ:

Nguyễn Phùng Tấn - Trưởng Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác Quốc tế

ĐT: 028 3821 3112 - Fax: 028 3821 5951 - DD: 090 3380 590