KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHCN CẤP BỘ NĂM 2018

Ngày 18 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO

Về kết quả bảo vệ 2 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2018

Ngày 23 tháng 11 năm 2018 Bộ Công Thương ban hành Quyết định Số 4366/QĐ-BCT Về việc thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Bộ đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KHCN do Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng chủ trì thực hiện.

Ngày 28 tháng 11 năm 2018, tại phòng Hội thảo - Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, số 65 Huỳnh Thúc Kháng, Quận 1, TP.HCM đã tiến hành họp Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Bộ để đánh giá, nghiệm thu 2 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ với kết quả như sau:

1/ Từ 8 giờ đánh giá, nghiệm thu Dự án Sản xuất thử nghiệm:

- Mã số đề tài: ĐTKHCN.19/17; Hợp đồng 07.17.DASXTN/HĐ-KHCN ngày 15/02/2017 của Bộ Công Thương

Hội đồng đánh giá nghiệm thu DASXTN cấp Bộ

- Tên đề tài: Hoàn thiện quy trình công nghệ và thiết kế chế tạo dây chuyền thiết bị chế biến thức ăn cho ong mật.

- Chủ nhiệm đề tài: TS Vũ Kế Hoạch.

- Danh sách Hội đồng đánh giá, nghiệm thu

1/ PGS.TS. Lê Hữu Sơn          Chủ tịch

2/ PGS.TS. Hoàng An Quốc    Phó Chủ tịch

3/ TS. Vũ Trí Viễn                            Phản biện 1

4/ TS. Bùi Thu Cao                 Phản biện 2

5/ ThS. Bùi Văn Trí                 Ủy viên

6/ TS. Hoàng Thái Hà              Ủy viên

7/ ThS. Đào Xuân Điệp           Thư ký khoa học

- Đánh giá: Đạt yêu cầu.

Thầy Vũ Kế Hoạch đại diện nhóm nghiên cứu báo cáo

2/ Từ 10 giờ đánh giá, nghiệm thu đề tài Khoa học công nghệ:

- Mã số đề tài: ĐT.065/2018; Hợp đồng 065.2018.ĐT.BO/HĐKHCN ngày 08/01/2018 của Bộ Công Thương

Hội đồng đánh giá nghiệm thu ĐTKHCN cấp Bộ

- Tên đề tài: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy phay CNC 3 trục thay dao tự động phục vụ giảng dạy.

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Đào Khánh Dư.

- Danh sách Hội đồng

1/ PGS TS Phan Chí Chính     Chủ tịch

2/ TS. Trương Quốc Thanh      Phó Chủ tịch

3/ ThS. Chung Trần Thế Vinh Phản biện 1

4/ PGS.TS Phạm Sơn Minh     Phản biện 2

5/ ThS. Phan Thế Nhân           Ủy viên

6/ KS. Dương Hoàng Tú                   Ủy viên

7/ ThS. Đào Xuân Điệp           Thư ký khoa học

- Đánh giá: Đạt yêu cầu.