Khoa học công nghệ

Ngày: 18-05-2021 | Lượt xem: 1384
Kính mời quý thầy cô góp ý Dự thảo Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ Cao đẳng cho 158 ngành, nghề (Năm 2021)
Ngày: 15-11-2018 | Lượt xem: 2576
Ngày: 18-01-2018 | Lượt xem: 1930
Báo cáo nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ năm 2017
Ngày: 18-12-2017 | Lượt xem: 2276
Báo cáo nghiệm thu đề tài cấp bộ năm 2017
Ngày: 18-12-2017 | Lượt xem: 2745
*Thực hiện công tác NCKH năm 2011, nay thông báo đến các đơn vị phòng ,khoa, tổ môn Giáo viên, tham gia đề tài NCKH các cấp năm 2011.
1 2 3 ... > >|
Trang: 1 / 4