BÁO CÁO NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ năm 2012.

       BÁO CÁO NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ năm 2012
                     Vào lúc  8h30  ngày  16 - 01 - 2013 tại  Trường  CĐKT Cao Thắng , Hội đồng Khoa Học và Công Nghệ của Bộ Công Thương đã tiến hành nghiệm thu đề tài Nghiên Cứu Khoa Học của Trường  CĐKT Cao Thắng năm 2012 bao gồm :
                    Đề tài 1 :    Nghiên cứu , thiết kế và chế tạo hệ thống tự động và liên tục để hấp hải sản ( Cua , Ghẹ , Cá , Ngao và Tôm ) nguyên con .
                                       Chủ nhiệm đề tài :             TS  Vũ Kế Hoạch
                                       Thành viên nghiên cứu :   TS  Lê Anh Đức
                                                                                   Ths  Trương Hồng Anh
                                                                                   Ths  Nguyễn Văn Lành
                    Sau khi bỏ phiếu , Hội đồng Khoa Học và Công Nghệ cấp Bộ đã đánh giá đề tài trên đạt loại : Xuất Sắc .
                    Đế tài 2  :  Nghiên cứu , thiết kế và chế tạo dây chuyền sản xuất bún tự động .
                                      Chủ nhiệm đề tài :              Ths  Phan Thanh Tú
                                      Thành viên nghiên cứu :     TS  Vũ Kế Hoạch
                                                                                    TS  Lê Anh Đức
                                                                                    Ths  Phạm Văn Thành
                                                                                    Ths  Lê Quang Huy
                                                                                    Ths  Nguyễn Bá Nhạ
                                                                                    Ths  Ngô Huỳnh Ngọc
                      Sau khi bỏ phiếu , Hội đồng Khoa Học và Công Nghệ cấp Bộ đã đánh giá đề tài đạt loại : Xuất Sắc .

bckh-2012.jpg
Hội đồng Khoa học và Công nghệ Bộ Công Thương

bckh-2012-1.jpg
Báo cáo đề tài 1

bckh-2012-2.jpg
Báo cáo đề tài 2                 -  Hiện nay Trường còn đang thực hiện đề tài : Dự án sản xuất thử nghiệm ( 2012-2013 ) về dây chuyền sản xuất nước mắm tự động có sử dụng năng lượng mặt trời trong các khâu gia nhiệt , do Ths Đỗ Chí Phi làm Chủ nhiệm đề tài .
                */  Năm 2013 : thực hiện kế hoạch Nghiên Cứu Khoa Học  2013 , Trường CĐKT Cao Thắng đã được Bộ Công Thương duyệt thực hiện hai đề tài Nghiên Cứu Khoa Học cấp Bộ do TS Vũ Kế Hoạch làm Chủ nhiệm đề tài 1 và Ths Nguyễn Công Thành làm Chủ nhiệm đề tài 2 .