Dự thảo Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ Cao đẳng cho 158 ngành, nghề (Năm 2021)

Kính mời quý thầy cô góp ý Dự thảo Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ Cao đẳng cho 158 ngành, nghề (Năm 2021)