Báo cáo khoa học cấp bộ 2014

Nghiệm thu đề tài cấp bộ năm 2014

 Vào lúc 10 giờ ngày 17/07/2014 tại Cty TNHH Cửu Long Bee tỉnh Tiền Giang, Hội đồng Khoa Học và Công Nghệ cấp Thành Phố , đã tiến hành nghiệm thu đề tài Nghiên cứu Khoa học do  cơ quan : Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng chủ trì năm 2014 :
Đề tài : Nghiên cứu , thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị sấy bơm điện đa năng tự động các sản phẩm ong mật
Chủ nhiệm đề tài :  TS Vũ Kế Hoạch và TS Lê Anh Đức
Sau khi bỏ phiếu , Hội đồng Khoa Học và Công Nghệ cấp Thành Phố đã đánh giá đề tài trên thuộc loại : XUẤT SẮC

khcn-cap-bo-2014.jpg

khcn-cap-bo-2014-1.jpg

khcn-cap-bo-2014-2.jpg

Hình ảnh báo cáo đề tài Nghiên cứu Khoa học