Khoa GDĐC báo cáo khoa học năm 2018

Khoa GDĐC báo cáo khoa học năm 2018

Ngày 10/11/2018, Có 12 GV khoa GDĐC báo cáo Khoa học tập trung vào 4 lĩnh vực:

- Viết Giáo trình theo CTK của Tổng cục GDNN.

- Soạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm cho Chương 1.

- Thử nghiệm Từ điển điện tử Anh văn chuyên ngành Ô tô.

- Bài báo Khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

Nhiều GV đã thể hiện sự cố gắng nghiêm túc để bài báo cáo Khoa học có chất lượng và ứng dụng cụ thể vào chuyên môn đào tạo của khoa.

+ Các Bài học của Môn Chính trị đều được cụ thể hóa thực tế bằng các CĐR trong Chương trình đào tạo 2 ngành: CNKT Cơ khí và CNKT Điện-Điện tử.

+ Việc thử nghiệm Từ điển điện tử Anh văn chuyên ngành Ô tô nên được nhân rộng và phải trở thành tiện ích công cộng cho HSSV toàn trường dùng. Hiện nay khi dạy, GV Anh văn phải phát wifi từ Laptop của mình nên yếu và số lượng HSSV truy cập hạn chế (bằng Laptop hoặc Smartphone chỉ khoảng 5 HSSV).

Danh sách GV tham gia và đề tài báo cáo ở bảng sau

TT

TÁC GIẢ

TÊN ĐỀ TÀI

PHẢN BIỆN

GHI CHÚ

1

Nguyễn Văn Cương

Viết giáo trình môn chính trị (Bài mở đầu, bài 1: Khái quát CN Mác - Lênin - một số quy luật cơ bản)

Cao Văn Dương

 

2

Cao Văn Dương

Viết giáo trình môn chính trị (Bài 1)

Nguyễn Văn Cương

 

3

Phạm Đình Huấn

Viết giáo trình môn chính trị (Bài 4)

Đặng Đôn Lai

 

4

Đặng Đôn Lai

Viết giáo trình môn chính trị (Bài 3)

Phạm Đình Huấn

 

5

Tống Minh Hải

Biên soạn giáo trình Xác Suất Thống Kê (chương 1 và 2)

Bùi Minh Quân

 

6

Bùi Minh Quân

Biên soạn giáo trình Xác Suất Thống Kê (chương 3 và 4)

Nguyễn Dương Trí

 

7

Nguyễn Dương Trí

Biên soạn giáo trình Xác Suất Thống Kê (chương 5, 6, 7)

Tống Minh Hải

 

8

Nhâm Chí Bửu -
Nguyễn Ngọc Bích

Từ điển điện tử Anh văn chuyên ngành Ô tô

Đặng Văn Khương

 

 

9

Vũ Thị Ngọc Mai

Biên soạn và đánh giá bộ câu hỏi trắc nghiệm (Chương 1) theo Chuẩn đầu ra môn Hóa đại cương

Ngô văn Thiện

 

10

Lưu Gia Thiện

Chỉnh sửa bổ sung Chương 8 Giáo trình Vật lý đại cương

Ngô văn Thiện

 

11

Ngô văn Thiện

Giảng dạy và đánh giá năng lực thực nghiệm cho SV Cao đẳng

 

Bài báo KH

12

Nguyễn Thanh Hoa

Thực trạng công tác Giáo dục thể chất và thể lực SV lứa tuổi 19 trường ĐH KHXH&NV - ĐHQGTPHCM

 

Bài báo KH