Báo cáo khoa học cấp bộ 2013

Đánh giá nghiệm thu đề tài cấp bộ 2013

       BÁO CÁO NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 2013
CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

Vào lúc 13h30 ngày  07-01-2014  , tại phòng Hội thảo Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng , Hội đồng Khoa Học và Công Nghệ của Bộ Công Thương đã tiến hành nghiệm thu đề tài Nghiên Cứu Khoa Học của Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng năm 2013 bao gồm :

Đề tài 1 :  Thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị sản xuất nước mắm tự động có sử dụng năng lượng mặt trời trong các công đoạn gia nhiệt .
*  Chủ nhiệm đề tài : Ths. Đỗ Chí Phi
Sau khi bỏ phiếu , Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Bộ đã đánh giá đề tài trên thuộc loại :  Khá
Đề tài 2 :  Nghiên cứu , thiết kế và chế tạo mô hình thiết bị Silo bảo quản lúa có sử dụng hệ thống điều khiển tự động .
*  Chủ nhiệm đề tài : TS Vũ Kế Hoạch
Sau khi bỏ phiếu , Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Bộ đã đánh giá đề tài trên thuộc loại :  Xuất Sắc
Đề tài 3 :  Nghiên cứu , thiết kế và chế tạo thiết bị huấn luyện thực hành sử dụng chuẩn truyền thông  RS - 485 .
* Chủ nhiệm đề tài :  Ths. Nguyễn Công Thành
Sau khi bỏ phiếu , Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Bộ đã đánh giá đề tài trên thuộc loại :  Khá
 

khcn-cap-bo-2013.jpg

                                                                         Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Bộ                         

khcn-cap-bo-2013-1.jpg

 Báo cáo Đề tài 1    

khcn-cap-bo-2013-2.jpg

khcn-cap-bo-2013-3.jpg

khcn-cap-bo-2013-5.jpg

khcn-cap-bo-2013-6.jpg

 

Năm 2014 : Thực hiện kế hoạch Nghiên cứu Khoa học 2014 , Trường CĐKT Cao Thắng đã được Bộ Công Thương duyệt thực hiện  03 đề tài , 01 dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ .
Đề tài 1: " Nghiên cứu thiết kế , chế tạo mô hình huấn luyện phòng thực hành hệ thống điều hòa không khí trên xe ô tô " , chủ nhiệm Ths. Lê Quang Huy Khoa Điện - Điện lạnh ,
Đề tài 2 : " Nghiên cứu , thiết kế và chế tạo hệ thống thiết bị huấn luyện thực hành chẩn đoán hư hỏng trên động cơ ô tô phun xăng điện tử " , chủ nhiệm Nguyễn Ngọc Thạnh Khoa Cơ khí Động lực ,
Đề tài 3 : " Nghiên cứu , thiết kế và chế tạo hệ thống bơm nước dùng trực tiếp nguồn điện mặt trời " ,chủ nhiệm Ths. Phạm Văn Thành Khoa Điện - Điện lạnh ,
Dự án sản xuất thử nghiệm : " Thiết kế và chế tạo dây chuyền tự động sấy cá cơm phục vụ xuất khẩu " , chủ nhiệm Ths. Đỗ Chí Phi Khoa Điện - Điện lạnh .