Quyết định của Hiệu trưởng trường CĐKT Cao Thắng Về việc khen thưởng đề tài khoa học- công nghệ Hội thi học cụ mô hình tự chế năm 2011

- Căn cứ  kế hoạch nghiên cứu KH-CN  năm 2011 của Trường CĐKT Cao Thắng , trong đó có

   Tổ chức hội thi sáng tạo mô hình học cụ tự chế năm 2011

   -Căn cứ kết quả chấm thi ngày 16/09/2011 của hội đồng giám khảo hội thi Trường CĐKTCT

         -Theo đề nghị của đ/c Trưởng phòng Khoa học công nghệ & Hợp tác quốc tế

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Nay khen thưởng các cá nhân và tập thể đã có thành tích xuất sắc trong hội thi sáng tạo mô hình học cụ tự chế năm 2011 nhằm tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo trong nhà Trường. Kèm theo biên bản chấm đề tài khoa học -công nghệ ,hội thi mô hình học cụ tự chế – năm  2011  ngày 16 tháng 9 năm 2011

            Số tiền là :

1.      Giải cá nhân :

-  Giải A :  07 giải. x     1.800.000.đ       =    12.600.000.đ

-  Giải B :  13 giải .x     1.200.000.đ       =    15.600.000.đ

-  Giải C :    3 giải. x        600.000.đ       =    1.800.000.đ

2.      Giải tập thể :  Có 01 giải.  Trị giá       =  2.500.000.đ ( Khoa Điện-Điện lạnh)

3.      Giải phong trào cho cá nhân xuất sắc : Đỗ chí Phi  ( Điện Lạnh)

                                   Có 01 giải. =  1.800.000,đ

                Tổng cộng các giải : 34.300.000.đ  (Ba mươi bốn triệu ba trăm ngàn đồng ).

    ĐIỀU II : Các cá nhân đạt giải A, B được nhà Trường cấp giấy chứng nhận ( một giải cao nhất ) đề tài khoa học  công nghệ ,hội thi sáng tạo mô hình học cụ tự chế năm  2011 

 ĐIỀU III : Các ông Trưởng phòng : KHCN&HTQT ,P.TC-HC , P.Đào tạo , P. Tài chính kế toán,ban giám khảo hội thi, các khoa giáo viên có liên quan , các cá nhân và tập thể có tên trong danh sách trúng giải tại điều I, căn cứ quyết định thi hành.