Trang chủ Khoa học & Công nghệ Thi mô hình học cụ

Thi mô hình học cụ

   
   

Quyết đinh của Hiệu Trưởng vê kết quả Thi mô hình hoc cụ 2012

                     Bộ Công Thương                                          Cộng Hòa Xã Hộichủ Nghĩa Việt Nam
Trường cao đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng                            Độc Lập – Tự Do- Hạnh Phúc.
                            -o0o-                                                                                     -o0o-
                                                                       TP. Hồ chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2012

                        BIÊN BẢN CHẤM ĐỀ TÀI KHOA HỌC- CÔNG NGHỆ
                           HỘI THI MÔ HÌNH HỌC CỤ TỰ CHẾ – NĂM 2012
                                           Ngày thi : 12/05/2012
- Hội đồng giám khảo :
1. Ông Đào Khánh Dư : Hiệu Trưởng – chủ tịch hội đồng giám khảo
2. Ông Lê Xuân Lâm : Phó Hiệu trưởng – Uỷ viên
3. Ông Vũ Kế Hoạch : TP.KHCN&HTQT uỷ viên thư ký
4. Ông Trần Tấn Dũng : TP. Đào Tạo – Uỷ viên
I/ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ :
1/ Thang điểm chấm : Điểm tối đa 20 điểm cho 3 phần đánh giá
- Nội dung các cột thang điểm và chi tiết hóa từng mục biểu điểm đã gửi đến các đơn vị và được đính kèm theo biên bản chấm này
2/ phương pháp xếp hạng giải :
a/ Giải cá nhân :
- Giải xuất sắc : số điểm đạt từ > 19 – 20 điểm
- Giải A : > 16 - 19 điểm
- Giải B : > 13 - 16 điểm
- Giải C : > 10 - 13 điểm
- Giải khuyến khích : từ 9 - 10 điểm
b/ Giải phong trào giành cho cá nhân xuất sắc :là giải mà tác giả có nhiều đóng góp trong hội thi , thể hiện có nhiều đề tài dự thi nhất và những đề tài đó đều đạt giải cao
( tính từ giải B trở lên )
c/ Giải phong trào giành cho tập thể xuất sắc :là giải mà tập thể có nhiều đề tài tham gia dự thi nhất , nhiều tác giả tham gia hội thi và phải thể hiện qua kết quả đạt nhiều giải cao nhất ( tính từ giải B trở lên )
II/ PHẦN CHẤM- NGHIỆM THU ĐỀ TÀI :
1/ Đề tài: Mô hình đo lường điện - Mạch điện một chiều
Tác giả : Lê Phong Phú
Phạm vi ứng dụng của đề tài :
-Ứng dụng giảng dạy môn học thực tập kỹ thuật đo lường điện , an tòan điện và thiết bị đo (phần điện kỹ thuật , kỹ thuật điện , lý thuyết mạch ) cho các hệ đào tạo CĐ ,TCCN , CĐN --Đo lường và tính tóan sai số các đại lượng cơ bản của mạch điện một chiều .
-So sánh và kiểm chứng công thức , định luật các phương pháp giải mạch điện một chiều .
-Rèn luyện kỹ năng lắp rp mạch đo lường điện.
Điểm chấm : 15 điểm - Đạt giải : B


2/ Đề tài: Mô hình đo lường điện - Mạch điện xoay chiều một pha .
Tác giả : Lê Phong Phú
Phạm vi ứng dụng của đề tài :
- Ứng dụng giảng dạy môn học thực tập kỹ thuật đo lường điện , an toàn điện và thiết bị đo ( phần điện kỹ thuật , kỹ thuật điện , lý thuyết mạch ) cho các hệ đào tạo CĐ , TCCN , CĐN .
-Đo lường và tính toán sai số các đại lượng cơ bản của mạch điện xoay chiều một pha .
-So sánh và kiểm chứng công thức , định luật các phương pháp giải mạch điện xoay chiều một pha .
-Rèn luyện kỹ năng lắp ráp mạch đo lường điện
Điểm chấm : 14 điểm - Đạt giải : B3/ Đề tài : Mô hình đo lường điện - Mạch điện xoay chiều ba pha
Tác giả : Lê Phong Phú
Phạm vi ứng dụng của đề tài :
-Ứng dụng giảng dạy môn học thực tập kỹ thuật đo lường điện , an toàn điện và thiết bị đo ( phần điện kỹ thuật , kỹ thuật điện , lý thuyết mạch ) cho các hệ đào tạo CĐ , TCCN , CĐN .
-Đo lường và tính toán sai số các đại lượng cơ bản của mạch điện xoay chiều ba pha .
-So sánh và kiểm chứng công thức , định luật các phương pháp giải mạch điện xoay chiều ba pha .
-Rèn luyện kỹ năng lắp ráp mạch đo lường điện
- Điểm chấm : 14 điểm - Đạt giải : B


4/ Đề tài :Mô hình mạch đo vạn năng DIRIS : Đo thông số mạch điện xoay chiều 1 pha , 3 pha chỉ thị số
Tác giả : Lê Phong Phú
Phạm vi ứng dụng của đề tài :
-Ứng dụng giảng dạy môn học thực tập kỹ thuật đo lường điện , an toàn điện và thiết bị đo cho các hệ đào tạo CĐ , TCCN , CĐN .
-Đo lường và tính toán sai số các đại lượng cơ bản như :U ,I ,P ,Q ,S ,Hz ,Cos , Ap , Aq ,dùng chung cho mạch điện xoay chiều một pha , bapha .
-Đọc sơ đồ , đo kiểm ,đấu dây , vận hành các thiết bị đo lường dùng trong mạch đo vạn năng chỉ thị số của thiết bị điện một pha , ba pha .
-Rèn luyện kỹ năng đấu nối , thực hiện mạch đo điện thực tế trong sản xuất và đời sống .
Điểm chấm: 15 điểm - Đạt giải : B5/ Đề tài :Mô hình thực tập kỹ thuật cảm biến
Tác giả :Bùi Đông Hải
Phạm vi ứng dụng của đề tài :
-Sử dụng các loại cảm biến thông dụng có trên thị trường .
-Cải tiến hoàn toàn mới so với mô hình năm 2011 để phục vụ tốt hơn trong giảng dạy
-Ứng dụng giảng dạy môn học Kỹ Thuật Cảm Biến lớp CĐN ĐCN ( Modul Cảm biến quang , CB từ , CB nhiệt Analog , CB nhiệt Digital , CB độ ẩm …) ..
Điểm chấm: 15,5 điểm - Đạt giải : B6/ Đề tài :Mô hình thí nghiệm mạng cung cấp điện
Tác giả: Phạm Văn Thành
Phạm vi ứng dụng của đề tài :
- Thực hiện các thí nghiệm về mạng cung cấp điện như vận hành mạng điện , tính toán – kiểm tra tổn thất công suất ,tổn thất điện áp trong mạng điện , nguồn điện dự phòng , bù công suất , đo kiểm các thông số trong mạng điện .
Điểm chấm : 16,5 điểm - Đạt giải : A7/ Đề tài :Mô hình thực hành PLC
Tác giả :Phạm Văn Thành
Phạm vi ứng dụng của đề tài :
-Thực hiện các bài thực hành trên các loại PLC LS-Master K120S , LS – XGB (mới ) , Mitsubishi ,Siemens .
-Mô hình nhỏ gọn , cơ động .
Điểm chấm: 15 điểm - Đạt giải : B8/ Đề tài : Phần mềm quản lý học ghép & thi lại học ghép.
Tác giả :Lê Đình Kha
Đặng Quang Vinh
Trần Thanh Tuấn
Lữ Cao Tiến
Phạm vi ứng dụng của đề tài :
- Quản lý việc học ghép
Điểm chấm: 17 điểm - Đạt giải A

9/ Đề tài: Phần mềm quản lý & in thẻ sinh viên dùng RFID.
Tác giả :Lê Đình Kha
Đặng Quang Vinh
Trần Thanh Tuấn
Lữ Cao Tiến
Phạm vi ứng dụng của đề tài :
-Quản lý sinh viên trong trường
Điểm chấm : 15 điểm - Đạt giải : B

10/ Đề tài : Thiết bị đọc và kiểm tra học sinh/sinh viên qua thẻ RFID
Tác giả : Lê Đình Kha
Nguyễn ngọc Tùng
Phạm vi ứng dụng của đề tài:
- Kiểm tra , quản lý sinh viên trong thi học kỳ , thi tốt nghiệp
Điểm chấm: 17 điểm - Đạt giải A

11/ Đề tài : Quang báo đa sắc
Tác giả : Tống Thanh Nhân
Phạm vi ứng dụng của đề tài :
- Lập trình vi xử lý hiển thị Led đasắc
Điểm chấm : 14 điểm - Đạt giải B12/ Đề tài: Mô hình mô phỏng chẩn đoán động cơ phun xăng điện tử có kết nối với
máy tính
Tác giả : Nguyễn Ngọc Thạnh
Phạm vi ứng dụng của đề tài :
- Phục vụ giảng dạy môn chẩn đoán động cơ, chẩn đoán ô tô. Học sinh có thể thực hành đấu dây , đo các thông số, các xung tín hiệu và thực hành máy chẩn đoán ô tô .
Điểm chấm : 17 điểm - Đạt giải A13/ Đề tài : Thiết kế cải tiến tủ dụng cụ chuyên dụng cho thực tập và xe chở ắc quy
Tác giả : Phạm Văn Sanh
Vũ Trí Xương
Phạm vi ứng dụng của đề tài :
-Phục vụ đựng dụng cụ thực tập Động cơ xăng, động cơ dầu, điện ô tô , Gầm bệ
Điểm chấm: 13 điểm - Đạt giải C


14/ Đề tài : Mô hình Động cơ phun xăng trực tiếp 3fS-FE .
Tác giả : Võ Văn Quốc
Phạm vi ứng dụng của đề tài :
- Phục vụ giảng dạy môn Động cơ xăng, điện ô tô, chẩn đoán động cơ. Mô hình dùng để giảng dạy các bài học về nguyên lý , cấu tạo, kiểm tra lượng xăng, mô hình mở gíup học sinh dể quan sát - kiểm tra- tháo lắp .
Điểm chấm : 14,5 điểm - Đạt giải B


15/ Đề tài: Mô hình Động cơ phun xăng điện tử và đánh lửa trực tiếp MAZDA 323
Tác giả : Ngô Phi Long
Phạm vi ứng dụng của đề tài :
- Phục vụ giảng dạy môn Động cơ xăng, điện ô tô, chẩn đoán động cơ. Mô hình dùng để giảng dạy các bài học về nguyên lý , cấu tạo, mô hình mở giúp học sinh dể quan sát - kiểm tra- tháo lắp .
Điểm chấm: 13,5 điểm - Đạt giải B


16/ Đề tài: Mô hình máy mài chép hình.
Tác giả : Lưu chí Đức
Nguyễn Quốc Văn
Phạm vi ứng dụng của đề tài :
- Mô hình gia côngbềmặt định hình bằng cam cho học sinh học tập , tham khảo .
Điểm chấm : 15 điểm - Đạt giải B
17/ Đề tài: Máy thu năng lượng mặt trời tự dõi theo ánh nắng
Tác giả : Nguyễn Đức Tài
Phạm vi ứng dụng của đề tài :
- Mô hình học tập ứng dụng thực tế cho học sinh hiểu rõ về ý thức bảo vệ môi trường .
Điểm chấm : 14 điểm - Đạt giải B


18/ Đề tài: Mô hình kho lạnh hai nhiệt độ
Tác giả : Lê Quang Huy
Phạm vi ứng dụng của đề tài :
· Giảng dạy :
- Lắp đặt , vận hành hệ thống lạnh hai nhiệt độ .
- Bảo trì sửa chữa hệ thống lạnh hai nhiệt độ .
- Đo đạt các thông số của hệ thống lạnh .
Dùng giảng dạy các môn học và mô- đun : lạnh nâng cao, máy lạnh công nghiệp , lạnh cơ bản .
Điểm chấm : 15 điểm - Đạt giải B


19/ Đề tài : Mô hình máy điều hòa nhiệt độ trên ô tô
Tác giả : Lê Quang Huy
Phạm vi ứng dụng của đề tài :
· Giảng dạy :
- Lắp đặt , vận hành hệ thống lạnh hai nhiệt độ .
- Bảo trì sửa chữa hệ thống lạnh hai nhiệt độ .
- Đo đạt các thông số của hệ thống lạnh .
Dùng giảng dạy các môn học và mô- đun : lạnh nâng cao, máy lạnh công nghiệp , lạnh cơ bản .
Điểm chấm: 15,5 điểm - Đạt giải B20/ Đề tài: Mô hình kho lạnh dàn trải
Tác giả :Lê Quang Huy
Phạm vi ứng dụng của đề tài :
. Giảng dạy :
- Lắp đặt , vận hành hệ thống kho lạnh .
- Bảo trì và sửa chữa hệ thống kho lạnh .
- Đo đạt các thông số của hệ thống kho lạnh .
Dùng giảng dạy các môn học và mô-đun : lạnh cơ bản , lạnh nâng cao , lắp đặt hệ thống lạnh
Điểm chấm : 14 điểm - Đạt giải B

21/ Đề tài : Mô hình hệ thống lạnh với các kiểu tiết lưu .
Tác giả : Trương Hồng Anh
Phạm vi ứng dụng của đề tài :
· Giảng dạy :
- Cách lắp đặt và vận hành các loại tiết lưu .
- Lắp đặt , vận hành hệ thống lạnh .
- Lắp đặt các mạch điện trong hệ thống lạnh .
- Bảo trì và sửa chữa hệ thống lạnh .
- Đo đạt các thông số của hệ thống lạnh
Dùng giảng dạy các môn học và mô-đun : lạnh cơ bản lạnh nâng cao , máy lạnh công nghiệp
Điểm chấm : 14 điểm - Đạt giải B

22/ Đề tài: Mô hình tạo pan máy lạnh hai khối
Tác giả : Nguyễn Hữu Quyền
Phạm vi ứng dụng của đề tài :
* Giảng dạy :
- Lắp ráp máy lạnh hai khối .
- Lắp ráp mạch điện máy lạnh hai khối .
- Đo đạt các thông số của máy .
- Bảo dưỡng và sủa chữa máy lạnh hai khối .
- Tạo pan và khắc phục các pan cơ bản của máy lạnh .
Dùng giảng dạy các môn học và mô-đun : lạnh nâng cao , máy lạnh dân dụng , lắp ráp hệ thống điều hòa không khí

Điểm chấm : 13 điểm - Đạt giải C


23/ Đề tài : Mô hình hệ thống lạnh hai chế độ bay hơi
Tác giả : Nguyễn Hữu Quyền
Phạm vi ứng dụng của đề tài :
* Giảng dạy :
- Lắp đặt các mạch điện trong hệ thống lạnh .
- Lắp đặt , vận hành hệ thống lạnh hai chế độ bay hơi .
- Bảo trì , sửa chữa hệ thống lạnh hai chế độ bay hơi .
- Đo đạt các thông số của hệ thống lạnh .
Dùng giảng dạy các môn học và mô-đun : lạnh nâng cao , máy lạnh công nghiệp
Điểm chấm: 13 điểm - Đạt giải C24/ Đề tài : Mô hình tủ kem dàn trải
Tác giả : Nguyễn Hữu Quyền
Phạm vi ứng dụng của đề tài :
* Giảng dạy :
- Hoàn thiện được sơ đồ nhiệt tủ kem .
- Lắp đặt mạch điện trong tủ kem .
- Bảo trì và sửa chữa tủ kem .
- Đo được các thông số của tủ kem .
Dùng giảng dạy các môn học và mô-đun : lạnh cơ bản , đo lường điện lạnh
Điểm chấm: 12,5 điểm - Đạt giải C25/ Đề tài : Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm .
Tác giả : Quảng Thị Cẩm Thì
Phạm vi ứng dụng của đề tài :
* Giảng dạy : Lắp đặt , vận hành hệ thống điều hòa không khí trung tâm .
- Bảo trì và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trung tâm .
- Thí nghiệm được các sơ đồ điều hòa không khí .
Dùng giảng dạy các môn học và mô-đun : đo lường điện lạnh , lắp rắp hệ thống điều hòa không khí
Điểm chấm: 13 điểm - Đạt giải C


26/ Đề tài : Mô hình lắp hệ thống lạnh đa năng
Tác giả : Lê Quang Huy
Phạm vi ứng dụng của đề tài :
* Giảng dạy : Lắp đặt , vận hành hệ thống lạnh .
- Bảo trì và sửa chữa hệ thống lạnh .
- Đo đạt các thông số của hệ thống lạnh .
Dùng giảng dạy các môn học và mô-đun : lạnh nâng cao , máy lạnh công nghiệp
Điểm chấm: 14 điểm - Đạt giải B27/ Đề tài : Mô hình máy lạnh trên xe ô-tô
Tác giả : Ngô Thị Minh Hiếu
Phạm vi ứng dụng của đề tài :
* Giảng dạy : Lắp đặt , vận hành hệ thống máy lạnh trên ô-tô - Bảo trì và sửa chữa hệ thống máy lạnh trên ô-tô - Đo đạt thông số của hệ thống máy lạnh trên ô-tô .
Dùng giảng dạy các môn học và mô-đun : điều hòa nhiệt độ ô-tô
Điểm chấm: 18,5 điểm - Đạt giải CBẢN TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI CÁ NHÂN

GIẢI ĐIỆN CN ĐIỆN LẠNH Ô TÔ CƠ KHÍ ĐIỆN TỬ CỘNG
A 1   1   2 4
B 6 5 2 2 2 17
C   5 1     6
Cộng 7 10 4 2 4 27

III . GIẢI TẬP THỂ :Tập thể có phong trào xây dựng mô hình học cụ dự thi xuất sắc
năm 2012 là Khoa Điện-Điện lạnh
IV. GIẢI PHONG TRÀO CHO CÁ NHÂN XUẤT SẮC:
A/ Giải đặc biệt : Đạt nhiều giải nhất và đề tài được ứng dụng thực tế hiệu quả cao
Nhóm Giáo viên :
1/Lê Đình Kha
2/Đặng Quang Vinh
3/Trần Thanh Tuấn
4/Lữ Cao Tiến
5/ Nguyễn ngọc Tùng
B/ Giải cá nhân xuất sắc: có nhiều đề tài tham gia và những đề tài này đạt nhiều giải cao ( tính từ giải B )
1/ Lê Quang Huy : Khoa Đ-ĐL
2/ Lê Phong Phú : Khoa Đ-ĐL

           ỦY VIÊN THƯ KÝ                                                  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

      Vũ Kế Hoạch                              Đào Khánh Dư


Bộ Công Thương              Cộng Hòa Xã Hộichủ Nghĩa Việt Nam
Trường cao đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng Độc Lập – Tự Do- Hạnh Phúc.
-o0o- -o0o-
Số : /CĐKTCT-KHCN TP. Hồ chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT CAO THẮNG

Về việc khen thưởng đề tài khoa học- công nghệ
Hội thi học cụ mô hình tự chế năm 2012
-------
-Căn cứ quyết định số 119/QĐ-TCCB ngày 17/1/2005 của Bộ Công Thương , qui định nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng .
- Căn cứ kế hoạch nghiên cứu KH-CN năm 2012 của Trường CĐKT Cao Thắng , trong đó có
Tổ chức hội thi sáng tạo mô hình học cụ tự chế năm 2012
-Căn cứ kết quả chấm thi ngày 12/08/2012 của hội đồng giám khảo hội thi Trường CĐKTCT
-Theo đề nghị của đ/c Trưởng phòng Khoa học công nghệ & Hợp tác quốc tế

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Nay khen thưởng các cá nhân và tập thể đã có thành tích xuất sắc trong hội thi sáng tạo mô hình học cụ tự chế năm 2012 nhằm tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo trong nhà Trường. Kèm theo biên bản chấm đề tài khoa học -công nghệ ,hội thi mô hình học cụ tự chế – năm 2012 ngày 12 tháng 8 năm 2012
Số tiền là :
1) Giải cá nhân:
- Giải A : 04 giải. x 1.800.000.đ = 7.200.000.đ
- Giải B : 17 giải .x 1.200.000.đ = 20.400.000.đ
- Giải C : 06giải. x 600.000.đ = 3.600.000. đ
2) Giải tập thể : Có 01 giải. Trị giá = 2.500.000.đ ( Khoa Điện-Điện lạnh)
3) Giải phong trào cho cá nhân xuất sắc:
a/ Một giải đặc biệt cho nhóm giáo viên ( mục IV.A) : 2.500.000,đ
b/ Hai giải cá nhân xuất sắc ( mục IV.B) :
- 2 giải x 1.800.000,đ = 3.600.000,đ
Tổng cộng các giải: 39.800.000.đ (Ba mươi chín triệu tám trăm ngàn đồng ).
ĐIỀU II : Các cá nhân đạt giải A, B được nhà Trường cấp giấy chứng nhận đề tài khoa học công nghệ ,hội thi sáng tạo mô hình học cụ tự chế năm 2012
ĐIỀU III : Các ông Trưởng phòng : KHCN&HTQT ,P.TC-HC , P.Đào tạo , P. Tài chính kế toán,ban giám khảo hội thi, các khoa giáo viên có liên quan , các cá nhân và tập thể có tên trong danh sách trúng giải tại điều I, căn cứ quyết định thi hành.

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:
- Như điều I, II
- Hội đồng giám khảo
- Lưu P.KHCN&HTQT và P.TCHCBộ Công thương Cộng Hòa Xã Hộichủ Nghĩa Việt Nam
Trường cao đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng Độc Lập – Tự Do- Hạnh Phúc.
-o0o- -o0o-
TP. Hồ chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2012
DANH SÁCH CHI KHEN THƯỞNG
V/V: HỘI THI SÁNG TẠO MÔ HÌNH HỌC CỤ TỰ CHẾ NĂM 2012
( Kèm theo quyết định khen thưởng số /CĐKTCT-KHCN ngày 12/8/2012 )

TT HỌ VÀ TÊN ĐV SỐ GIẢI SỐ TIỀN Thuế 10% Còn lại Ký tên
1 Leâ Phong Phuù Đ-ĐL 4B 4.800.000 480.000 4.320.000  
2 Bùi Đông Hải Đ-ĐL 1B 1.200.000 120.000 1.080.000  
3 Phạm Văn Thành Đ-ĐL 1A + 1B 3.000.000 300.000 2.700.000  
5 Lê Đình Kha
Đặng Quang Vinh
Trần Thanh Tuấn
Lữ Cao Tiến
Nguyễn ngọc Tùng
ĐT-TH 2A .3.600.000 360.000 3.240.000  
6 Lê Đình Kha
Đặng Quang Vinh
Trần Thanh Tuấn
Lữ Cao Tiến
ĐT-TH 1B 1.200.000 120.000 1.080.000  
7 Tống Thanh Nhân ĐT-TH 1B 1.200.000 120.000 1.080.000  
8 Nguyễn Ngọc Thạnh CKĐL 1A 1.800.000 180.000 1.620.000  
9 Phạm Văn Sanh
Vũ Trí Xương
CKĐL 1C 600.000 60.000 540.0000  
10 Võ Văn Quốc CKĐL 1B 1.200.000 120.000 1.080.000  
11 Ngô Phi Long CKĐL 1B 1.200.000 120.000 1.080.000  
12 Lưu Chí Đức
Nguyễn Quốc Văn
CK 1B 1.200.000 120.000 1.080.000  
13 Nguyễn Đức Tài CK 1B 1.200.000 120.000 1.080.000  
14 Lê Quang Huy Đ-ĐL 4B 4.800.000 480.000 4.320.000  
15 Trương Hồng Anh Đ-ĐL 1B 1.200.000 120.000 1.080.000  
16 Nguyễn Hữu Quyền Đ-ĐL 3C 1.800.000 180.000 1.620.000  
17 Quảng Thị Cẩm Thì Đ-ĐL 1C 600.000 60.000 540.000  
18 Ngô Thị Minh Hiếu Đ-ĐL 1C 600.000 60.000 540.000  
19 Lê Quang Huy Cá nhân Xuất sắc 1.800.000 180.000 1.620.000  
20 Lê Phong Phú Cá nhân Xuất sắc 1.800.000 180.000 1.620.000  
21 Lê Đình Kha ( nhóm GV :Vinh,Tuấn,Tiến) Nhóm GV
ĐT-TH
Đặc biệt 2.500.000 250.000 2.250.000  
22 Nguyễn công Thành Đ-ĐL Tập thể XS 2.500.000 250.000 2.250.000  
  CỘNG     39.800.000 3.980.000 35.820.000  
Tổng cộng: Số tiền khen thưởng là : 39.800.000 đ (Ba mươi chín triệu tám trăm ngàn đồng )
   

Thi mo hinh 2012

               
                                                

Đọc thêm...

   

Biên bản chấm đề tài khcn hội thi mô hình học cụ tự chế – năm 2012

- Ngày thi : 12/05/2012
- Hội đồng giám khảo :
1. Ông Đào Khánh Dư : Hiệu Trưởng – chủ tịch hội đồng giám khảo
2. Ông Lê Xuân Lâm : Phó Hiệu trưởng – Uỷ viên
3. Ông Vũ Kế Hoạch : TP.KHCN&HTQT uỷ viên thư ký
4. Ông Trần Tấn Dũng : TP. Đào Tạo – Uỷ viên

Đọc thêm...

   

Quyết định của Hiệu trưởng trường CĐKT Cao Thắng Về việc khen thưởng đề tài khoa học- công nghệ Hội thi học cụ mô hình tự chế năm 2011

         -Căn cứ  quyết định số 119/QĐ-TCCB ngày 17/1/2005 của Bộ Công Thương , qui định nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng .

- Căn cứ  kế hoạch nghiên cứu KH-CN  năm 2011 của Trường CĐKT Cao Thắng , trong đó có

   Tổ chức hội thi sáng tạo mô hình học cụ tự chế năm 2011

   -Căn cứ kết quả chấm thi ngày 16/09/2011 của hội đồng giám khảo hội thi Trường CĐKTCT

         -Theo đề nghị của đ/c Trưởng phòng Khoa học công nghệ & Hợp tác quốc tế

Đọc thêm...

   

Biên bản chấm đề tài khoa học- công nghệ hội thi mô hình học cụ tự chế – năm 2011

- Ngày thi : 12/05/2011

- Hội đồng giám khảo :

1.      Ông Đào Khánh Dư : Hiệu Trưởng – chủ tịch hội đồng giám khảo

2.      Ông Lê Xuân Lâm : Phó Hiệu trưởng – Uỷ viên

3.      Ông Vũ Kế Hoạch : TP.KHCN&HTQT uỷ viên thư 

4.      Ông Trần Tấn Dũng : TP. Đào Tạo – Uỷ viên

Đọc thêm...

   

Quyết định khen thưởng đề tài khoa học công nghệ - Hội thi học cụ mô hình học cụ tự chế năm 2008

-Căn cứ  quyết định số 119/QĐ-TCCB ngày 17/1/2005 của Bộ công nghiệp , qui định nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng .

Đọc thêm...

   

BIÊN BẢN CHẤM ĐỀ TÀI KHCN HỘI THI MÔ HÌNH HỌC CỤ TỰ CHẾ – NĂM 2012

     -Ngày thi : 12/05/2012
    - Hội đồng giám khảo :
1.      Ông Đào Khánh Dư : Hiệu Trưởng – chủ tịch hội đồng giám khảo
2.      Ông Lê Xuân Lâm : Phó Hiệu trưởng – Uỷ viên
3.      Ông Vũ Kế Hoạch : TP.KHCN&HTQT uỷ viên thư  ký
4.      Ông Trần Tấn Dũng : TP. Đào Tạo – Uỷ viên

Đọc thêm...

   

Quyết định khen thưởng đề tài khoa học công nghệ - Hội thi học cụ mô hình học cụ tự chế năm 2008

-Căn cứ  quyết định số 119/QĐ-TCCB ngày 17/1/2005 của Bộ công nghiệp , qui định nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng .
- Căn cứ thông báo kế họach thi mô hình hàng năm của Hiệu Trưởng ngày 24/11/2007 v/v:Tổ chức hội thi sáng tạo mô hình học cụ tự chế /2008
-Căn cứ kết quả chấm thi ngày 20/5/2008 của hội đồng giám khảo hội thi Trường CĐKTCT
-Theo đề nghị của đ/c Trưởng phòng Khoa học công nghệ & Hợp tác quốc tế

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Nay khen thưởng các cá nhân và tập thể đã có thành tích xuất sắc trong hội thi sáng tạo mô hình học cụ tự chế năm 2008 nhằm tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo trong nhà Trường. Kèm theo biên bản chấm đề tài khoa học -công nghệ ,hội thi mô hình học cụ tự chế – năm  2008  ngày 20 tháng 5 năm 2008

Số tiền là :
1.    Giải cá nhân :
-  Giải A : Có 03 giải. Mỗi giải được thưởng  1.800.000.đ  =    5.400.000.đ
-  Giải B : Có 15 giải .Mỗi giải được thưởng  1.200.000.đ  =  18.000.000.đ
-  Giải C : Có 09 giải. Mỗi giải được thưởng  600.000.đ     =    5.400.000.đ
2.    Giải tập thể :  Có 01 giải.  Trị giá   =  2.500.000.đ
3.    Giải phong trào cho cá nhân xuất sắc :
                   Có 01 giải. được thưởng    = 1.800.000,đ         
                Tổng cộng các giải : 33.100.000.đ (Ba mươi ba triệu một trăm ngàn đồng ).

ĐIỀU II : Các cá nhân đạt giải A, B được nhà Trường cấp giấy chứng nhận đề tài khoa học  công nghệ ,hội thi sáng tạo mô hình học cụ tự chế năm  2008 

ĐIỀU III : Các ông Trưởng phòng : KHCN&HTQT ,P.TC-HC , P. Đào tạo , P. Tài chính kế toán,ban giám khảo hội thi, các khoa giáo viên có liên quan , các cá nhân và tập thể có tên trong danh sách trúng giải tại điều I, căn cứ quyết định thi hành.