Trang chủ Khoa học & Công nghệ Kế hoạch công tác NCKH

Kế hoạch công tác NCKH

   

Thông báo của Bộ Công Thương v/v xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2014

Ngày 21/02/2013, Bộ Công Thương có Công văn số 1436/BCT-ATMT thông báo về việc xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2014.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quảng lý nhà nước về bảo vệ môi trường ngành công thương, Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2014 sử dụng ngân sách nhà nước.

Hồ sơ đề xuất nghiệm vụ môi trường đề nghị gửi về Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp.
Địa chỉ: 25 ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.22218322; Fax: 04.22218321
Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổng hợp, đề nghị các đơn vị gửi kèm theo bản điện tử của Hồ sơ đề xuất theo địa chỉ: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

======================
.:: Chi tiết xem thông báo tại đây ::.
======================
 

   

Kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học năm 2010

1/ Đăng ký đề tài NCKH các cấp năm học 2009- 2010
2/  Tổ chức thi các đề tài , sáng kiến mô hình học cụ tự chế phục vụ đào tạo  – năm 2010
3/ Báo cáo khoa học cấp phòng , khoa , tổ môn

Đọc thêm...

   

Kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học năm 2011

1/  Đăng ký đề tài NCKH các cấp năm học 2010- 2011
2/  Tổ chức thi các đề tài , sáng kiến mô hình học cụ tự chế phục vụ đào tạo  – năm 2011
3/ Báo cáo khoa học cấp phòng , khoa , tổ môn

Đọc thêm...